Skip to main content

Liikematkailijoiden turvallisuus ja hyvinvointi

Woman Walking And Speaking On The Cellphone
Woman Walking And Speaking On The Cellphone

Liikematkailijoiden hyvinvoinnin priorisointi

Huolenpitovelvollisuus on perinteisesti määritelty juridiseksi vastuuksi liikematkailijoiden turvallisuudesta. Mutta nykymaailmassa huolenpitovelvollisuus on laajentunut kattamaan myös liiketoimintariskit ja matkustajien hyvinvoinnin. Työntekijöiden on oltava varmoja siitä, että työmatkoihin liittyvät riskit ovat vähäiset ja että heitä tuetaan täysin matkan suunnittelusta ja varaamisesta lähtien siihen hetkeen, kun he palaavat kotiinsa.

Liikematkustusalan muutosten takia myös yrityksen matkariskien hallintaohjelman soveltamisala on laajentunut. Globaaleilla markkinoilla menestyäkseen yritysten on osoitettava aitoa empatiaa ja huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista. Tämä tarkoittaa uusien tekijöiden huomioon ottamista pelkän liikematkustuksen perusturvallisuuden lisäksi, jotta työntekijöiden mielenrauha voidaan varmistaa.

Myös matka-asioista vastaavan rooli on laajentunut tämän muutoksen myötä. Aikoinaan matka-asioista vastaavat keskittyivät yleisesti ottaen lisäarvon optimointiin ja säästöjen maksimointiin, kun taas nykyään heidän on työskenneltävä yhteistyössä avainhenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja turvallisuusosaston kanssa ja luotava järjestelmällisiä tapoja vähentää matkustusriskejä ja lisätä matkustajien hyvinvointia.

Tähän organisaatiomuutokseen sisältyy olennaisten liikematkojen määrittely, ohjeistuksen päivittäminen ja muokattujen matkustuskäytäntöjen käyttöönotto, mikä viime kädessä toteutetaan prosessien integroinnin ja työntekijäviestinnän avulla.

Egencia auttaa sinua sopeutumaan tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Tässä on ohjeita matkustajien hyvinvoinnin optimoimiseen.

Ota matkustusriskit huomioon ja varaudu niihin

Ensimmäinen askel jokaisessa tilanteessa on tutustua kaikkiin faktoihin. Määritä, miten haluat ylläpitää yrityksesi matkustusturvallisuusstandardeja. Ymmärrä mahdolliset riskit varmistaaksesi, että matkustajat saavat tarvitsemansa tuen, jotta he tuntevat olonsa luottavaiseksi ja valmistautuneeksi. Paras tapa tehdä tämä on suorittaa riskianalyysi.

Riskianalyysin avulla Travel Managerit voivat tunnistaa potentiaaliset riskit ja turvallisuusongelmat. Tämän jälkeen he voivat puuttua näihin riskeihin ja mukauttaa matkustuskäytäntöjään etsien samalla mahdollisuuksia parantaa matkustajien yleistä hyvinvointia. Näitä riskejä ja vastatoimenpiteitä ovat muun muassa:

Luonnonkatastrofit, kuten hurrikaanit, metsäpalot, maanjäristykset ja ennätykselliset sateet tai lumisateet.

Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten ilmoitusten avulla. Egencian kriisiviestintätiimi seuraa maailmanlaajuisia tapahtumia jatkuvasti auttaakseen matkavastaavia pitämään matkustajansa ajan tasalla nopeasti kehittyvissä tilanteissa. Luonnonkatastrofitilanteissa tiimi kokoaa Global Customer Impact -raportin katastrofin vaikutuksista asiakkaisiinsa.

 

Terveys ja turvallisuus alueilla, joilla ruoka- ja/tai vesiperäiset sairaudet ovat huolenaiheita.

Luo matkustusvinkkien avulla sisältöä siitä, kuinka matkailijat voivat välttyä sairauksilta, jos kohteen ruoka- tai vesihuolto huolestuttaa heitä. Ehdotusten joukossa voi esimerkiksi olla vain lämpimien ruokien syöminen, kertakäyttöisten ruokailuvälineiden (tai omien välineiden) käyttäminen ja vain pullotettujen ja tölkeissä olevien juomien nauttiminen. Matkavastaavat voivat lähettää nämä tiedot matkustajille heidän suunnitellessa matkaansa.

 

Fyysiset riskit alueilla, joilla on paljon rikollisuutta tai mahdollista jengitoimintaa.

Auta matkustajia vähentämään matkustusriskejä matkustuskäytäntöjen avulla. Salli erilaiset lisätoimenpiteet, kuten päiväsaikaan saapuvien lentojen varaaminen, ja anna matkustajien valita yksityiset autokuljetukset julkisen liikenteen sijaan. Nämä ovat yksinkertaisia muutoksia, jotka voivat lisätä turvallisuuden tunnetta matkoilla ja taata mielenrauhan.

 

Valtiot julkaisevat matkustusilmoituksia ja -tiedotteita poliittisten levottomuuksien, epidemioiden, karanteenitoimenpiteiden ja muiden tietylle alueelle ominaisten ongelmien seurauksena.

Varmista, että olet tietoinen jokaisesta valtion julkaisemasta ilmoituksesta ja tiedotteesta. On tärkeää suhtautua tilanteisiin ennakoivasti ja pysyä ajan tasalla tapahtumista.

Valtion matkustusilmoitukset koskevat yleensä lyhytaikaisia välittömiä riskejä, kuten odotettavissa olevaa työntekijälakkoa, tai ne voivat koskea äkillisiä, mutta pidemmän aikavälin vaikutukset omaavia tapahtumia, kuten luonnonkatastrofeja. Matkustustiedotteita julkaistaan säännöllisesti, olipa kyse sitten lyhytaikaisista vaikutuksista tai alueelle suuntautuviin matkoihin kohdistuvista laajemmista riskeistä, kuten jatkuvista poliittisista levottomuuksista. Olemme koonneet tietoja neljästä tavasta, joilla voit hyödyntää matkustustiedotteita matkustajien auttamiseksi.

Kehittyvissä tilanteissa Egencia julkaisee matkavastaaville päivittäisiä ilmoituksia Egencian kotisivulla ja Matkauutiset -sivulla. Näin matkavastaavat voivat päivittää matkustuskäytäntönsä lähes reaaliajassa, jotta matkustajat pysyvät ajan tasalla muutoksista. Egencia lähettää myös yksityiskohtaisia ilmoituksia matkustajille Egencian mobiilisovelluksen kautta viimeistään tunnin kuluttua tapahtumasta tai tunnin sisällä tapahtuman odotetusta ajankohdasta.

Jatkuvissa riskitilanteissa matkavastaavat voivat merkitä tietyt alueet tai kohteet käytäntöjen vastaisiksi. Saat lisätietoja tästä alla.

Ja sitten on uusia ennen kokemattomia tilanteita, kuten COVID-19-pandemia, joissa riskit ovat monitahoisia ja tilanne muuttuu nopeasti. Egencia® Travel Advisor tarjoaa matkustajille, matkanvaraajille ja matkavastaaville ajantasaista tietoa matkustussäännöistä ja -vaatimuksista lähtö- ja kohdemaan sekä passin myöntäneen maan perusteella, jotta matkustajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

 

Kansainvälisiin matkoihin liittyvät näkökohdat, jotka voivat vaikuttaa liikematkailijoiden hyvinvointiin.

Ulkomaanmatkoihin voi liittyä lukuisia muita liikematkailijoiden hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Näitä ovat muun muassa kulttuurinormeihin (kuten käyttäytymiseen ja pukeutumiseen), näkemyksiin sukupuolirooleista ja seksuaaliseen suuntautumiseen sekä kielimuureihin liittyvät näkökohdat sekä käytännön näkökohdat, kuten aikaerorasitus.

Matkavastaavat voivat kouluttaa matkailijoita ja tiedottaa heille näistä asioista luomalla alueellisia oppaita kulttuurinormeista ja odotuksista. Tätä tietoa on helppo jakaa esimerkiksi mukautettujen viestien muodossa varauksen tekemisen yhteydessä.

Matkavastaavat voivat myös harkita matkustajien stressin vähentämistä sallimalla korkeamman matkustusluokan lennot kaukomatkoilla, tai lisäämällä matkaan vapaapäivän, jos lentomatkan pituus tai kesto ylittää määritetyt rajat. Käytäntöihisi voi sisältyä myös korvaus kaikista ennen lähtöä tai paluun jälkeen vaadituista terveystarkastuksista tai -testeistä.

 

Luo strategia ja prosessit hyvinvoinnin parantamiseksi

Kun riskianalyysi on tehty, on aika päivittää matkustuskäytännöt vastaamaan analyysin tuloksia. Matkustusriskien hallinnan tulisi kattaa huolenpitovelvollisuuden perinteisten piirteiden, kuten matkustajien turvallisuuden varmistamisen ja seurannan, lisäksi myös matkustajien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät lisätoimenpiteet.

Global Business Travel Associationin (GBTA) tutkimuksen mukaan 56 % matkoja varaavista yrityksistä on muuttanut matkustuskäytäntöjään vastaamaan paremmin tämän uuden aikakauden tarpeisiin. Näistä 53 % on lisännyt uusia matkaa edeltävään hyväksyntään liittyviä käytäntöjä, 35 % tarjoaa yksityiskohtaisempaa viestintää ennen matkaa ja 22 % on muuttanut lentolippujen hyvityskuponkeja koskevia sääntöjä.

Mutta samassa kyselyssä paljastui myös se tosiasia, että erilaiset hankaluudet – kuten huono internetyhteys, economy-luokan lennot pitkillä matkoilla ja välilaskulliset lennot – luokiteltiin paljon matkustavien liikematkailijoiden suurimmiksi stressinaiheuttajiksi. Siksi ei pidä unohtaa kuinka tärkeä vaikutus näillä muilla tekijöillä on matkustajien hyvinvoinnin kannalta tekijänä, joka vähentää matkustajien stressiä ja ahdistusta.

Näin voit integroida hyvinvoinnin matkustuskäytäntöihisi:

Pidä joustavuus ja hallinta oikeassa tasapainossa. Sitoutuneet matkailijat ovat onnellisempia matkailijoita. Vaikka joustavuutta ja käytäntöjen noudattamista pidetään joskus toisensa poissulkevina, matkavastaavat voivat saavuttaa molemmat tavoitteet. Harkitse yleisten matka- ja turvallisuuskäytäntöjen määrittämistä ja matkustajaryhmä- ja poikkeusasetusten käyttöä mukavuuden lisäämiseksi tietyissä tilanteissa.

Esimerkiksi matkustamoluokkavaatimuksen poistaminen lennon keston mukaan tai tietyillä reiteillä vähentää kaukolentojen aiheuttamaa stressiä. Hotellihintojen ylärajan nostaminen – joko yleisesti tai vuodenajasta tai alueesta riippuen – lisää matkailijoiden valinnanvaraa ja auttaa heitä ottamaan huomioon eri tekijät varausta tehdessään, kuten terveys- ja hygieniakäytännöt tai ilmaisen nopean internetyhteyden. Tämäntyyppiset muutokset osoittavat matkailijoille, että heidän hyvinvointinsa on tärkeää.

Varmista matkustajien turvallisuus ja mukavuus matkan joka vaiheessa. Liikematkat eivät ole vain tien päällä olemista. Liikematka on kokemus, joka koostuu matkan suunnittelusta ja varaamisesta, matkaa koskevien neuvojen ymmärtämisestä, tuen saamisesta tien päällä ollessa sekä sujuvasta kotiinpaluusta. Tässä on tapoja saada matkustajat tuntemaan olonsa turvatuksi matkan joka vaiheessa:

Ennen matkaa — tarjoa liikematkailijoille tietoa ja apua varausprosessin aikana

 • Intuitiivisen varauskokemuksen tarjoaminen kaikilla laitteilla. Matkustajat voivat turhautua, jos pakotat heidät käyttämään erilaisia hankalia sovelluksia matkavarausten tekemiseen tai noudattamaan pitkiä verkon ulkopuolella tapahtuvia prosesseja. Toisaalta tuttu, intuitiivinen käyttökokemus lievittää stressiä. Egencian kautta varauksen tekeminen onnistuu samalla tavalla kuin normaalin lomamatkan varaaminen kaikilla laitteilla.
 • Matkustajakeskeiset hakutulokset. Matkaa varatessa useiden hakutulossivujen selaaminen aiheuttaa turhaa vaivaa ja vie aikaa. Egencia Smart Mix -teknologian avulla hakutulokset priorisoidaan erilaisten muuttujien, kuten välilaskujen keston ja matkatavaramaksujen, älykkään painotuksen perusteella. Se hyödyntää koneoppimista, joka perustuu matkustajien – ja heidän kollegoidensa – aiempiin valintoihin. Näin hakutulokset myös parantuvat jatkuvasti. Smart Mixin avulla asiakkaidemme ei tarvitse vierittää sivuja ja he pystyvät varaamaan hotellit keskimäärin neljässä minuutissa ja lennot, junamatkat ja vuokra-autot alle viidessä minuutissa.
 • Helpotettu käytäntöjen noudattaminen. Viimeinen asia, jota matkustajat haluavat tehdä, on yrittää muistaa kaikki matkustuskäytännöt. Ja koska tämänhetkinen tilanne muuttuu usein, matkustuskäytäntöjä päivitetään – tai niitä tulisi päivittää – jatkuvasti. Koska matkavastaavat voivat päivittää käytännöt Egencian alustalla nopeasti ja helposti, ja koska alusta myös ilmoittaa käytäntöjen vastaisista matkoista jo hakutuloksissa, matkustajat voivat tehdä älykkäämpiä ja vaatimustenmukaisempia valintoja ilman ylimääräistä aikaa tai vaivaa.
 • Virtaviivaistettu hyväksyntäprosessi. Matkustusriskien hallintaohjelmien on tarkoitus tukea matkustajia, mutta pitkä tai monimutkainen hyväksyntäprosessi voi aiheuttaa tarpeetonta vaivaa. Egencia tarjoaa runsaasti eri vaihtoehtoja hyväksyntävaatimusten asettamiseen, aina matka-, projekti- tai ryhmätason hyväksynnästä vain käytäntöjen vastaisten matkojen hyväksyntään. Matkavastaavat voivat esimerkiksi valita käytäntöjen vastaisille matkoille asetukset, joiden avulla hyväksyntäpyyntö lähetetään automaattisesti ja matkalle pyydetään syytä, jos matkustaja haluaa varata matkan käytäntöjen vastaiseksi merkittyyn kohteeseen. Ja koska matkat voi hyväksyä millä tahansa laitteella, hyväksyminen on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi.
 • Ajantasaiset matkustustiedot. On tärkeää, että matkailijat tuntevat olevansa ajan tasalla asioista, jotta he voivat palata tien päälle luottavaisin mielin. Varausta tehdessään he näkevät räätälöityjä, asiaankuuluvia ilmoituksia ja neuvoja. Ja Egencia® Travel Advisorista matkailijat voivat nähdä kaikki ajankohtaiset tiedot kohdemaansa COVID-19:een liittyvistä vaatimuksista, rajoituksista ja ohjeista. Nähdäkseen kaikki tarvitsemansa tiedot matkustajien tulee vain yksinkertaisesti antaa lähtöpaikan ja kohteen tiedot. Travel Advisor helpottaa myös matkavastaavien huolenpitovelvollisuuden toteuttamista sekä matkustuskäytäntöjen noudattamista. Ja matkustajat voivat silti edelleen tarkistaa itselleen tärkeät matkustusilmoitukset Egencian kotisivulta.
 • Hotelli- ja palveluntarjoajapäivitykset. Toinen tapa varmistaa, että matkailijoille on kaikki heidän tarvitsemansa tiedot, on tarjota palveluntarjoajakohtaiset terveys- ja hygieniakäytännöt suoraan hakutuloksissa. Koska nämä tiedot ovat näkyvissä jo varausta tehdessä, matkailijoiden on helpompaa tehdä tietoon perustuvia valintoja ja tuntea olonsa turvatuksi.

Tien päällä ollessa — varmista, että matkailijat tuntevat olonsa turvalliseksi ja kokevat, että heistä huolehditaan matkan aikana

 • Anna matkailijoille oikeudet hallita matkasuunnitelmaansa. Tilanteet voivat muuttua yleisten syiden tai henkilökohtaisten suunnitelmien vuoksi. Matkustajien stressiä voidaan kuitenkin lievittää tehokkaasti tarjoamalla heille mahdollisuus perua varaus ja tehdä se uudelleen nopeasti ja helposti. Egencia tarjoaa matkustajille mahdollisuuden peruuttaa tai muuttaa lento-, hotelli- ja junavarauksiaan suoraan verkkosivustolla, mobiilisovelluksessa tai chatissa, ja käyttämättömien lentojen hyvitykset ovat saatavilla alustalla myöhempää käyttöä varten.
 • Mobiilisovellukset takaavat joustavuuden. Spend Journalin tietojen mukaan yli 70 % yhdysvaltalaisista matkustajista käyttää matkapuhelintaan matkalla ollessaan. Tämän vuoksi yritysten tulisi tarjota liikematkailijoillen mahdollisuus hallita matkojaan oman laitteensa kautta. 
  Egencian mobiilisovelluksen avulla matkustajat voivat tarkastella kaikkia matkasuunnitelmatietojaan yhdessä paikassa, tehdä muutoksia suunnitelmiinsa, saada matkustusilmoituksia ja jopa tehdä päätöksiä maakuljetuksista. Sovelluksemme näyttää sinulle, kuinka kauan kestää päästä pisteestä A pisteeseen B eri kulkumuodoilla, kuten junalla, bussilla, kävellen tai Uberilla. Näin matkailijat voivat valita joustavasti parhaan vaihtoehdon.
 • Yksityiskohdista huolehtiminen kulissien takana. Jos matka viivästyy, viimeinen asia, mitä matkailija haluaa tehdä on joutua varaamaan uudet jatkolennot tai toisen hotellin. Egencian matka-asiantuntijat seuraavat matkustushäiriöitä jatkuvasti ja tekevät muutoksia liikematkailijoiden matkustussuunnitelmiin ennakoivasti.
 • Tarjoa reaaliaikaisia matkustusilmoituksia. Kriisin yllättäessä on tärkeää, että matkustajille tiedotetaan asiasta välittömästi. Kriisiviestintätiimimme pitää matkavastaavat ja matkustajat ajan tasalla matkasuunnitelmiin vaikuttavista häiriöistä pikaviestien avulla ja mobiilisovelluksen kautta.
 • Helpota henkilökohtaisen avun saamista. Teknologian luotettavuudesta riippumatta on silti hetkiä, jolloin matkustajat haluavat voida puhua oikealle ihmiselle. Egencian mobiilisovelluksen Tarvitsen apua -painiketta napauttamalla matkailijat saavat apua ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä yli 60 maassa ja yli 30 kielellä.
 • Tukea tarvittaessa Egencian chatin kautta. Tekoälypohjaisen virtuaalisen virkailijamme kautta matkustajat voivat muuttaa varauksiaan – jopa menneitä ja peruutettuja varauksia – nopeasti. Chat-toiminnon virtuaalisen virkailijan lähettämät proaktiiviset matkoihin liittyvät neuvot voivat myös auttaa lisäämään matkailijoiden luottamusta. Lisäksi matkailijat voivat vaihtaa online-keskustelunsa live-chattiin Egencian matkakonsultin kanssa.
 • Varmista, että saat yhteyden matkustajiin hätätilanteessa. Kriisin sattuessa on erittäin tärkeää, että pystyt tunnistamaan matkustajat, joiden matkoihin se voi vaikuttaa tai jotka ovat vaarassa. Egencian matkustajan seurantaominaisuuden avulla matkavastaavat voivat etsiä varauksia maan, kaupungin tai alueen mukaan. Voit hakea varauksia laajennettujen suodatusominaisuuksien avulla, kuten nimen tai yhden tai useamman lentoyhtiön perusteella käyttämällä markkinointi- ja code share -tietoja. Voit ladata raportit analysoinnin helpottamiseksi, lähettää sähköposteja tai hätätilanteissa push-ilmoituksia matkustajille ja saada lukukuittauksia.

Matkalta palattua — matkan jälkeisen stressin lievittäminen

 • Anna matkustajille mahdollisuus antaa palautetta vapaasti. Yksi tärkeä tekijä matkailijoiden hyvinvoinnille, varsinkin nykymaailmassa, on varmistaa, että matkustajat kokevat voivansa antaa palautetta. Matkan jälkeisten kyselyiden avulla matkailijoilla on mahdollisuus antaa palautetta siitä, miten koko matkaprosessista voisi tehdä sujuvamman ja turvallisemman. 

  Ehkä he kokivat olevansa vaarassa joutuessaan käyttämään joukkoliikennettä ja haluaisivat saada enemmän päivärahaa, joka kattaisi taksimaksut tai autonvuokrauksen. Tai ehkä he tuntisivat olonsa mukavammaksi, jos he voisivat varata lennot lentoyhtiöltä, joka jättää keskimmäiset istuimet tyhjiksi lennoilla. Tämäntyyppisiä tosielämän tietoja voidaan hyödyntää matkustuskäytäntöjä koskevissa päätöksissä, jotta matkavastaavat voivat kokea vastaavansa matkustajiensa tarpeisiin.
 • Helpompaa matkakulujen raportointia. Yksi suurimmista päänsäryistä, joita matkailijat kohtaavat matkalta palatessaan, on kuluraportointi. Jos varaukset on tehty Egencian kautta, matkakulut löytyvät yhdestä paikasta alustalta, mikä vähentää huomattavasti prosessiin kuluvaa aikaa ja vaivaa.
 • Kaikki matkustajia koskevat tiedot ovat saatavillasi helposti. Matkustajan seurannan avulla matkavastaavat voivat nähdä missä matkustajat ovat reaaliajassa. Voit tarkastella tämänhetkisiä varauksia sekä enintään 30 päivää aikaisempia matkustustietoja. Tämä auttaa riskiraportoinnissa sekä tarvittaessa kontaktien jäljityksessä. Matkustajan seurannan avulla matkavastaavat voivat myös tarkastella tiettylle ajanjaksolle tai mille tahansa tulevalle 30 päivän ajanjaksolle suunniteltuja matkoja.
 • Helpota lentolippujen hyvitysten ja käyttämättömien lippujen hyödyntämistä. Jos matkustajien on muutettava lentojaan tai peruutettava ne, heidän ei pitäisi joutua käsittelemään hyvityksiä tai näkemään vaivaa käyttämättömien lippujen takaisinsaamiseksi. Egencia helpottaa käyttämättömien lippujen hyvityksen käyttämistä uusiin varauksiin ja näm hyvitykset näytetään suoraan hakutuloksissa.

Ylimääräistä tukea hyvinvoinnille. Millä muilla tavoilla voit tukea työntekijöitäsi tällä uudella liikematkailun aikakaudella? Matkavastaavien kannattaa harkita sellaisen kyselyn lähettämistä koko yritykselle, jossa työntekijöitä pyydetään sijoittamaan tärkeysjärjestykseen erilaiset tavat parantaa heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan. Tässä on joitain ehdotuksia eri tavoista:

 • Ilmaiset henkilösuojainpakkaukset. Jos hygienia ja terveys ovat matkailijoillesi tärkeitä asioita, voit harkita ilmaisten henkilösuojainten tarjoamista heille ennen matkaa. Pakkauksiin voi sisällyttää esimerkiksi käsihuuhteen, vähintään kolme kertakäyttöistä kasvomaskia, desinfiointipyyhkeitä ja matkaa edeltävän turvallisuustarkistuslistan. Monet yritykset harkitsevat näiden pakkausten tarjoamista kaikille uusille työntekijöilleen.
 • Ilmainen testausmahdollisuus. Jos matkustaja matkalta palatessaan on huolissaan koronavirustartunnalle altistumisesta, kannattaa harkita korvauksen tarjoamista COVID-19-testistä.
 • Liike- ja lomamatkan yhdistäminen. Liikematkailijat valittavat usein olleensa jossain kohteessa pelkästään peräkkäisissä kokouksissa ilman, että he pystyivät tutustumaan kohteeseen lähemmin. Jos tarjoat matkailijoille mahdollisuuden yhdistää lomapäiviä tai viikonloppulomia työmatkaan, he voivat nauttia kohteen tarjonnasta ja vähentää stressiään.
 • Hyvinvointisovellukset. GBTA:n tutkimuksen mukaan huono ruokavalio ja liikunnan puute olivat yhtiä suurimpia matkailijoiden stressitekijöitä. Kokosimme yhteen joitain vinkkejä, jotka auttavat sinua pitämään liikematkailijat terveinä tien päällä, ja suosittelemme, että laadit luettelon matkailijoille suositelluista hyvinvointisovelluksista sekä hyvitysten tarjoamista sovelluksista, joista asiakkaat joutuvat itse maksamaan.
background-pillar-page-airstrip

Tiedota riskinhallintasuunnitelmastasi

Mainitsimme kyselyiden lähettämisen matkustajille, koska on ratkaisevan
tärkeää, että matkavastaavat tietävät, mitä matkailijat haluavat
ja voivat vastata näihin tarpeisiin.

Mutta on yhtä tärkeää tiedottaa selkeästi ja toistuvasti kaikista eduista,
jotka matkustusohjelmasi jo tarjoaa matkustajille.

Tässä on keskeisimpiä matkustajille suunnattuja viestejä, joiden avulla voit varmistaa, että he ovat tietoisia kaikesta saatavilla olevasta tuesta:

Matkustusturvallisuuteen liittyviä vinkkejä. Anna matkustajille matkaa edeltävä tarkistuslista, jonka avulla he voivat varmistaa pysyvänsä turvassa tiellä päällä ollessaan. Tässä on esimerkkejä muistutuksista, jotka kannattaa lisätä listalle:

 • Varmista, että voit käyttää puhelintasi ulkomailla ollessasi
 • Salli Egencian mobiilisovelluksen ilmoitukset
 • Pakkaa mukaan käsihuuhdetta, maskeja ja desinfiointipyyhkeitä tai yrityksen tarjoama henkilösuojainpaketti
 • Når det er smittefare, har FHI følgende anbefalinger:
  - Käytä maskia kaikissa julkisissa tiloissa, kuten lentokentillä, rautatieasemilla ja julkisissa liikennevälineissä
  - Pidä 1–2 metriä etäisyyttä muihin ihmisiin vaikka käyttäisit maskia
  - Vältä väkijoukkoja
  - Pese kädet säännöllisesti vähintään 20 sekunnin ajan tai käytä käsihuuhdetta
  - Vältä koskettamasta silmiäsi, nenääsi ja suutasi

Mobiilisovellus. Sovelluksemme kautta matkustajat voivat varata, hallita ja tarkastella liikematkojaan helposti ja kätevästi. Lähetä matkailijoille kehotus ladata sovellus matkapuhelimeensa (se on saatavana sekä Apple- että Android-laitteille) sekä muistutus siitä, mitä kaikkea he voivat tehdä sillä, kuten esimerkiksi:

 • Tarkastella matkasuunnitelmiaan ja kuittejaan sekä saada apua.
  Muuttaa tai peruuttaa matkasuunnitelmansa, saada räätälöityjä hakutuloksia, suodattaa tulokset ja tutustua saatavilla oleviin palveluihin helposti ja yksinkertaisesti.
 • Vertailla eri maakuljetusvaihtoehtoja sekä nähdä parhaat reitit ja tavat päästä määränpäähänsä.
 • Saada jopa 70 % alennusta erikoishotellihintojen ansiosta sekä lisämukavuuksia, jotka ovat saatavana yksinomaan mobiilisovelluksen kautta.
 • Nähdä maksut ja optimoida maksuprosessin sovelluksessa tehtävien kuluraporttien ja kuittienhallinnan avulla.
 • Saada nopeasti apua matkakonsultilta missä ja milloin tahansa, vain napauttamalla mobiilisovelluksen Tarvitsen apua -painiketta.

Henkilökohtainen turvallisuus. Joissakin matkakohteissa voi esiintyä enemmän rikollisuutta, kuten taskuvarkaita. Suojele liikematkailijoitasi tarjoamalla heille neuvoja siitä, miten he voivat turvata tavaransa tai välttyä käyttämästä suojaamatonta internetyhteyttä.

Pyydä liikematkatoimistoltasi apua. Tarjoamme matkavastaaville tukea erilaisten viestintätyökalujen, hyödyllisten matkustusohjelmien uudelleenkäynnistysvinkkien sekä kattavien liikematkailuratkaisujen avulla, jotka pitävät matkustajat sitoutuneina ja tyytyväisinä.

Tee yhteistyötä oikeanlaisen liikematkatoimiston kanssa

Liikematkatoimisto on merkittävä osa yrityksesi liikematkustajan hyvinvointistrategiaa. Liikematkatoimisto, joka on pelkkä varaussovellus, ei tarjoa henkilökohtaista apua ja tukea, kun niitä tarvitaan. Vanhanaikainen liikematkatoimisto, jolla ei ole käytössään digitaalisia lisäpalveluita, ei pysty vastaamaan matkailijoiden tarpeisiin.

Egencia on luotettava valinta kaikille osapuolille. International Data Corporation (IDC), joka tarjoaa tuntemusta tietotekniikan, televiestinnän ja kuluttajateknologian aloilta, nimitti Egencian alansa johtavaksi pilvipohjaisia liikematkojen varaussovelluksia tarjoavaksi yritykseksi Egencian maailmanluokan henkilökunnan, kumppaneiden ja maailmanlaajuisen matkanhallinnan alustan ansiosta.

Nyt, enemmän kuin koskaan, yksi tärkeimmistä tavoista tukea matkailijoiden hyvinvointia ja saada heidät tuntemaan olonsa turvatuksi matkan kaikissa vaiheissa on huippuluokan digitaalisten ominaisuuksien sekä maailmanluokan tuen tarjoaminen.

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.