Skip to main content

Muutokset matkanhallinnassa BTS-messujen aiheena

Business Travel Show 2021 ja muutokset matkailussa

3 min
Julkaistu: 23 September 2021
Business Travel Leaders Mixing At BTS

Kirjoittaja: Tristan Smith, VP Commercial - SME and SDR

Muistatko, mikä on viimeisin messutapahtuma, jossa kävit? Zoom- ja virtuaalitapahtumia ei lasketa. Milloin viimeksi olit paikan päällä, oikeiden ihmisten keskellä? Lontoossa järjestettävä Business Travel Show tulee olemaan omalta osaltani ensimmäinen messutapahtuma sitten koronaviruspandemian. Edellinen tapahtuma, jossa vierailin, oli itse asiassa Lontoossa vuonna 2020 juuri ennen kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa järjestetty Business Travel Show.

Meidän kaikkien on pitänyt sopeutua uudenlaiseen työympäristöön ja työhön liittyvien tapahtumien puutteeseen. Ja kun tarkastellaan liikematkailualan kokemaa vuotta, voi hyvin sanoa, että kyseessä on ollut mukautumisen vuosi − erityisesti yritysten matka-asioista vastaaville.

Travel Managereiden on täytynyt tukea matkustajiaan ja samalla ohjeistaa yritysjohtoa haastavissa olosuhteissa. Egencia teki matkavastaaville maailmanlaajuisen kyselyn, jonka tarkoituksena oli saada lisätietoa siitä, kuinka heidän roolinsa on muuttunut pandemian aikana, ja mitä tulevaisuudelta voi odottaa. Koko raportti on hyödyllistä luettavaa, mutta seuraavat kohdat nousevat siitä erityisesti esille.

Liikematkoja kaivataan

Yritysten matka-asioista vastaavista lähes yksi viidestä ilmaisi, että kasvokkain tehtäviä neuvotteluja vaativien roolien, kuten myynti- ja konsultointitehtävissä olevien työntekijöiden, oli hankalampi luoda uusia suhteita ja voittaa uusien kontaktien luottamus nopeasti. Kahdeksan kymmenestä sanoi kokoontumisrajoitusten vaikuttaneen heidän tapaansa työskennellä.

Tämä käy järkeen, ja tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna 2019 Harvard Business Review Analytic Servicesin ja Egencian tekemässä raportissa. 62 % matka-asioista vastaavista sanoi, että tiiviimpien suhteiden rakentaminen avainasiakkaiden kanssa oli vahvan matkustuskulttuurin suurimpia ulkoisia etuja.

Mikä on muuttunut liikematkailussa?

Useat yritykset määrittelevät tällä hetkellä uudelleen, mitkä matkat ovat välttämättömiä

35 % yritysten matkavastaavista oli yhtä mieltä siitä, että asiakas- ja tukipalvelu, kuten koneiden ja tilojen ylläpito ja korjaaminen, ovat välttämättömiä syitä matkustaa. Egencian matkustustrenditiedot tukevat tätä havaintoa. Tietojemme mukaan tuotantoteollisuus on tehnyt eniten varauksia viimeisten 60 päivän ajalla, ja varausten määrä on noussut 28 %.

Myös 30 % vastaajista kertoi kasvokkain tehtävien tapaamisten olevan erittäin tärkeitä ja tarkoituksenmukaista isoja sopimuksia solmittaessa. Tietynlaiset liikematkat ovat siis tarpeellisia kilpailullisen strategiasi osalta, mutta ovatko ne hyväksyttäviä matkustajien turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta?

Entäpä sitten sallitut matkat? Onko yrityksesi määritellyt selkeästi, millaiset liikematkat ovat hyväksyttäviä? FESTIVE ROAD -konsulttiyrityksen1 asiantuntijat ovat määritelleet ja luoneet sallitun matkustuksen viitekehyksen, jonka mukaan sallittavien matkojen kaavan tulisi olla: yrityksen valmius x matkustajan valmius x viranomaisten lupa = sallittu matka.

Mikä on säilynyt ennallaan yritysmatkailussa?

Liikematkailu on muuttunut, mutta monet prioriteetit ovat säilyneet ennallaan. Lähes viidennes vastaajista kertoi data-analysoinnin uusien säästötapojen määrittelemiseksi olevan kaikista tärkein painopiste. Säästäminen kuluissa on siis edelleen keskeistä.

Entä sitten kilpailukyvyn säilyttäminen? Tässäkään ei ole tapahtunut muutoksia. Olitpa sitten mitä mieltä tahansa etätyön ja toimistollaolon vastakkainasettelusta, on monia tilanteita, joissa kasvokkain tehtäviä tapaamisia ei voita mikään. Vuoden 2021 toukokuussa JP Morgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon2 kertoi menettäneensä tuloja, koska "muiden pankkien edustajat tekivät visiittejä, meidän eivät".

Turvallisuus on edelleen ensiarvoisen tärkeää, ja yritysten matka-asioista vastaavat tarvitsevat oikeanlaisia työkaluja varmistaakseen, että he voivat päivittää käytäntöjä lennossa, kommunikoida matkustajien kanssa nopeasti ja tehokkaasti sekä olla ajan tasalla siitä, missä heidän matkustajiensa on kulloinkin määrä olla. ”Työhöni kuuluu pitää huolta matkustajistamme. Tarvitsen tehokkaita työkaluja, joiden avulla voin tukea työntekijöitämme matkalla sattuvissa hätätilanteissa", kertoo Niklas Nordström, joka toimii strategisena ostajana Attendolla.

Tie kutsuu

Olen tottunut matkustamaan tavatakseni sekä potentiaalisia että olemassa olevia asiakkaita ja eri puolille maailmaa sijoittunutta tiimiäni, joten odotan innolla paluuta tien päälle. Syyskuussa olen menossa Lontoossa järjestettävään Business Travel Show -tapahtumaan, enkä malta odottaa tapaavani jälleen vanhoja tuttavia, kollegoita ja muita alan toimihenkilöitä. Odotan erityisesti yritysten matka-asioista vastaavien kanssa käytäviä keskusteluja heidän kohtaamistaan haasteista viimeisen vuoden aikana sekä positiivisista yllätyksistä, joita vuosi on saattanut mukanaan tuoda.

Lataa matka-asioista vastaavan muuttuvasta roolista kertova opas, josta voit lukea yritysten Travel Managereiden työssä tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä.

1. FESTIVE ROAD. 2021. Permissible Travel Framework. https://www.festive-road.com/the-permissible-travel-framework/
2. Son, H., ja Giel, D. 2021. "Jamie Dimon, fed up with Zoom calls and remote work, says commuting to offices will make a comeback." CNBC.com. https://www.cnbc.com/2021/05/04/jamie-dimon-fed-up-with-zoom-calls-and-remote-work-says-commuting-to-offices-will-make-a-comeback.html

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.