Skip to main content

Saa 65 kysymystä esitettäväksi matkustuspalvelujen tarjoajille

Liikematkustusohjelman tarjouspyyntötyökalut

2 min
Julkaistu: 01 July 2019Päivitetty: 16 May 2024
Corporate Meeting Around Office Table

Yritysten lähestymistapa tarjouspyyntöihin on muuttunut. Matkustusta koskeva data ja raportointimenetelmät ovat yksinkertaistaneet ja virtaviivaistaneet tarjouspyyntöprosessia.

Corporate Travel Managerina voit optimoida yrityksenne matkustusdatan ja siten tarjota merkityksellistä tietoa tarjouspyyntöprosessin aikana. Kun tiedät, mitkä kysymykset on tärkeää esittää, myös alkuun pääseminen on helpompaa.

Tässä matkustuksen tarjouspyyntöpohjassa on yli 65 kysymystä, jotka voit esittää palveluntarjoajille. Arviointikriteerit on tarkastanut American Express Global Business Travel (Amex GBT), jonka liikematkustuksen asiantuntijoilla on vankka kokemus alalta.

Kun seuraavan kerran valmistaudut tarjouspyyntöjen laatimiseen, käytä ainutlaatuista tarjouspyyntöpohjaamme, niin voit keskittyä tärkeisiin osa-alueisiin.

 • Keskity tarjouspyynnössä kysymyksiin, jotka ovat olennaisia tärkeimpien tavoitteidenne kannalta. 
 • Saa selkeät selonteot potentiaalisilta liikematkatoimistoilta. 
  • Mitä niiden matkanhallintapalveluihin sisältyy? Onko niillä selkeä toteutussuunnitelma?
  • Tarjoavatko ne varaustyökalun netissä? Mitä niiden mobiilisovellukseen sisältyy?
  • Mitä niiden huolenpitovelvollisuus kattaa? Millaista tukea on saatavilla työajan ulkopuolella?
  • Minkä tyyppistä reaaliaikaista matkustus- ja kuludataa on saatavilla raportointia varten?
  • Onko niiden asiakastyytyväisyys hyvä? Onko ongelmatilanteita ja yleistä asiakastilin hallintaa varten olemassa selkeä yhteyspiste?
  • Miten liikematkatoimisto auttaa neuvottelemaan parhaat hinnat palveluntarjoajilta? (77 % matkojen hankinnan johtajista on sitä mieltä, että toimittajat ovat paremmassa asemassa neuvotteluissa. Siksi on varmistettava, että liikematkatoimisto voi auttaa neuvottelemaan ensisijaisen yrityshinnan.)
 • Kerää olennaiset tiedot kysymystesi tueksi.  
  • Millä tasolla hinnoittelun tulee olla, jotta saavutatte kustannussäästöjä?
  • Miten peruutukset, käyttämättömät liput ja hyvitykset käsitellään?
  • Kuinka monta työntekijää työskentelee kotimaan- tai ulkomaanmatkojen parissa?
  • Millaisia yleisiä matkustusjärjestelyjä ja -vaatimuksia yrityksellänne on?

Saa käyttöösi kaikki 65 kysymystä, jotka käsittelevät kymmentä liikematkustuksen osa-aluetta. Lataa tarjouspyyntöpohja nyt, jotta voitte saavuttaa liikematkustusohjelmanne tavoitteet.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Lataa pohja