Skip to main content

Uudet APIt automatisoivat, yhtenäistävät ja yksinkertaistavat matkustuksen ja kustannusten hallinnan

Egencia julkaisee uudet APIt, jotka automatisoivat ja yhtenäistävät matkustuksen ja kustannusten hallinnan

2 min
Julkaistu: 21 April 2022
Aihealueet: TeknologiaBlogi
API Developer Center Launch

Kirjoittaja: Jayde Phillips, Senior Product Marketing Manager

Egencia laajentaa digitaalisia palveluitaan uusilla API-sovelluksilla (sanoista application programming interface, ohjelmointirajapinta), jotka antavat yrityksille mahdollisuuden integroida automaattisesti matkustamiseen ja matkakuluihin liittyvät tiedot omiin sisäisiin järjestelmiinsä.

Egencian APIt auttavat yhdistämään useita eri järjestelmiä, hajottamaan siiloja ja keskittämään sirpaloituneen datan helposti tarkasteltaviksi ja hallittaviksi matkustustiedoiksi. Avoin alusta tekee vankkojen integrointien rakentamisesta helppoa, mikä auttaa automatisoimaan, yhtenäistämään ja yksinkertaistamaan matkojen ja matkakulujen hallintaprosessia.

Kun yritykset valmistautuvat liikematkustuksen seuraavaan vaiheeseen, varauskokemuksen optimoiminen on ensisijaisen tärkeä tekijä taloudellisen kasvun vauhdittamisessa. Se tarkoittaa tiedon rajoittamatonta jakamista nopeamman ja yhtenäisemmän käyttäjäkokemuksen mahdollistamiseksi. Tietojen syöttäminen, kerääminen ja sovittaminen sekä jakaminen eri sisäisten ja ulkoisten järjestelmien välillä on kuitenkin hankalaa ja vie paljon aikaa. Mahdollisuus yhdistää järjestelmiä Egencian API-ohjelmointirajapintojen avulla on tärkeässä roolissa asiakkaan matka- ja matkakuluohjelmien saattamisessa digitaaliseen muotoon.

Egencian APIt auttavat Travel Managereita suorittamaan tehtäviä matkojen varaamisesta laskujen käsittelyyn skaalautuvassa ympäristössä, luomaan kustomoituja yleisnäkymiä ja tekemään ajantasaisia päätöksiä reaaliaikaisen tiedon perusteella.

Eikä siinä kaikki... Egencian uusi API Developer Center tarjoaa sinulle kaiken, mitä tarvitset päästäksesi helposti ja nopeasti alkuun keskitetyn tietopankin käyttöönotossa.

Mitä API-ohjelmointirajapintoja on saatavilla?

Egencian kasvavaan valikoimaan kuuluu tällä hetkellä 12 APIa, jotka tukevat varaus- ja kulujenhallintaprosessien kaikkia vaiheita.

Käyttäjienhallinnan APIt integroivat tiedot automaattisesti sisäisiin HR-järjestelmiin ja luovat saumattoman käyttäjäkokemuksen kertakirjautumisen ansiosta.

Kulujenhallinnan APIt tarjoavat kattavan kokonaiskuvan matkakuluista ja auttavat yksinkertaistamaan ja yhtenäistämään dataa budjetoinnin, ennakoinnin ja säännönmukaisuuden parantamiseksi.

Raportoinnin APIt auttavat yrityksiä keskittämään dataa, luomaan kustomoituja yleisnäkymiä ja saamaan reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella ne pystyvät tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja kasvattamaan tuottavuutta.

Huolenpitovelvollisuuden APIt auttavat organisaatioita paikantamaan matkustavia työntekijöitä tarvittaessa nopeasti ja ohjaamaan heidät turvalliseen paikkaan.

Mitä API Developer Centerissä on?

Ohjelmistokehittäjät ja ohjelmistokehitys ovat tärkeitä API-ohjelmointirajapintojen käytön ja integrointien onnistumiselle, joten Egencian uusi Developer Center keskittyy siihen, että sovellukset saadaan toimintavalmiiksi nopeasti. Helposti navigoitavalle verkkosivustolle on keskitetty uusimmat tekniset dokumentaatiot, aloitusoppaat, näytekoodit ja muut tarpeelliset asiat, jotka nopeuttavat ja helpottavat API-ohjelmointirajapintojen käyttöönottoa. Lisäksi Egencian asiantuntijatiimi on käytettävissä antamaan henkilökohtaista tukea onnistuneen integroinnin testiympäristön määrittämisessä ja valmistelussa.

API Developer Center

John Sturino, Egencian Vice President of Product & Technology:

”Asiakkaidemme on ymmärrettävä matkustusohjelmien vaikutus liiketoiminnalle. Nämä tiedot ovat peräisin useista järjestelmistä, ja ohjelmistokehittäjillä on tärkeä rooli siinä, miten ne saadaan toimimaan yhdessä saumattomasti. Autamme yrityksiä tarjoamalla useita helppokäyttöisiä API-ohjelmointirajapintoja, jotka tuovat varaus- ja kulutiedot yrityksen omiin järjestelmiin. Tämä tuo kauan kaivatun liikematkainnovaation organisaation kaikkien osastojen ulottuville ja nostaa matkanhallintatoiminnot omalle paikalleen liiketoiminnan strategiseen ytimeen.”

Mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi?

Tutustu Egencian API Developer Centeriin, jotta voit aloittaa matkakulujen hallintaohjelman virtaviivaistamisen.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.