Skip to main content

Kuinka COVID-19 vaikuttaa matkailualaan

Posted: 04 November 2020
Cyril Ranque Profile Image

Haastattelussa Cyril Ranque (President, Travel Partners Group)

Liikematkailun aloittaminen uudelleen COVID-19:n jälkeisessä maailmassa herättää useita kysymyksiä riskien minimoimisesta sekä matkustajien terveyden ja hyvinvoinnin varmistamisesta. Päätimme hankkia vastauksia näihin kysymyksiin keskustelemalla matkailualalla toimivien johtohahmojen kanssa. Tämä on osa Expedia Groupin jatkuvia ponnisteluja saavuttaa enemmän tietoa siitä, kuinka ala mukautuu pandemian seurauksena jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Ensimmäisessä haastattelussamme puhuimme Cyril Ranquen (President, Travel Partners Group, Expedia Group) kanssa. Hän on vastuussa kaikkien liikematkakumppanisegmenttien voimaannuttamisesta Expedia Groupin alustan johtavien markkinointi-, jakelu-, data- ja teknologiaratkaisujen avustuksella. Tähän sisältyy perinteisten majoitus-, lomakoti-, kuljetus-, aktiviteetti- ja kohdemarkkinointiorganisaatioiden sekä muiden matkailun alalla ja sen ulkopuolella toimivien mainostajien yhdistäminen globaalin verkostomme matkailijayleisöön Egencia mukaan lukien.

Koska Cyril toimii johtotehtävissä matkailun maailmassa, kysyimme häneltä, kuinka COVID-19 vaikuttaa matkailualaan. Hän kertoi joustavuuden, terveys- ja hygieniakäytäntöjen sekä kontaktittoman sisäänkirjautumisen olevan useiden matkustajien prioriteetteja. Hän uskoo myös, että pandemia on saanut matkailualan arvioimaan prosessejaan ja arvouskomuksiaan uudelleen, mistä kuluttajatkin loppujen lopuksi hyötyvät. Lue koko haastattelu tästä ja saat tietää, kuinka matkailuala mukautuu muuttuvaan ympäristöön.

Kysymys 1. Millaisena näet matkailualan kehityksen COVID-19:n jälkeisessä maailmassa?

COVID-19 on saanut matkailualan harkitsemaan uudenlaisten liiketoimintatapojen käyttöönottoa. Vanhoja tapoja kyseenalaistetaan, ja toivottavasti joitakin osa-alueita tehostetaan. Otetaan esimerkiksi hotellien sisäänkirjautuminen – näemme alan viimeinkin hyödyntävän kontaktitonta sisäänkirjautumista, joustavampia hintoja sekä tehostettuja terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä.

COVID-19 ei myöskään vähennä verkossa toimivan markkinapaikan arvoa. Päin vastoin, kriisitilanteissa verkkomatkatoimistot elpyvät yleensä nopeammin. Palveluntoimittajat haluavat luoda tarjouksia ja kuluttajat hakeutua paikkoihin, joissa tarjouksia on. Markkinapaikat elpyvät siis yleisesti ottaen nopeammin.

Kysymys 2. Mainitsit matkailijoille tarjolla olevien joustavien vaihtoehtojen lisäämisen. Kuinka varmistatte matkustajille tarjottavan joustavuuden samalla, kun tilanne muuttuu jatkuvasti?

Varovaisten matkailijoiden tarpeiden kohtaamiseksi ja joustavien varausten varmistamiseksi lähes 70 % majoitusliikkeiden hinnoista Expedia Groupin sivustoilla on nyt hyvitettävissä. Expedia Group ottaa lisäksi käyttöön uuden suodattimen kaikilla sivustoillaan globaalisti. Suodattimella lentoja voidaan hakea joustavien hintojen mukaan, ja niiden ansiosta asiakas voi myöhemmin muuttaa matkasuunnitelmiaan.

Kysymys 3. Kuinka varmistatte asiakkaiden luottamuksen tämänhetkisessä kriisissä, erityisesti eri majoitusliikkeiden terveys- ja hygieniatoimenpiteiden osalta?

Jotta voisimme varmistaa, että asiakkaat voivat varata luottamuksella, Expedia Group on luonut majoituskumppaneille uuden ominaisuuden, jolla nämä voivat korostaa majoitusliikkeidensä terveys- ja hygieniakäytäntöjä. Näihin sisältyvät muun muassa kontaktiton sisään- ja uloskirjautuminen, asiakkaiden käyttöön tarjottavat käsihuuhteet, tehostetut puhdistuskäytännöt ja sosiaalinen etäännyttäminen. Expedia Groupin loma-asuntobrändi Vrbo korostaa majoitustilojensa omistajien ja asiakkaiden terveyden suojelemisen sekä hygienian ylläpidon merkitystä ottamalla käyttöön puhtaudesta kertovan tarkistuslistan, joka lisätään majoitustilojen kuvauksiin Expedia Groupin sivustoilla. Nämä toimet tuottavat jo tulosta – päivitetyt terveys- ja hygieniatiedot tietoihinsa Vrbossa lisänneiden majoitustilojen huoneöiden nettomäärä on kasvanut 10 prosentilla. (Lähde: Expedia Groupin sisäinen data, elokuu 2020)

Kysymys 4. Millaisten matkojen näet palaavan nopeimmin? Millaiset toimenpiteet tehostaisivat niiden paluuta?

Kotimaanmatkailussa näkyy rohkaisevia kysyntätrendejä, samoin kuin vuokra-autojen ja loma-asuntojen kysynnässä. Luulen kuitenkin, että ihmiset haluavat lähteä kauemmas. Haluaisin nähdä valtioiden luovan terveys- ja turvallisuusprotokollia, joiden mahdollistamana ihmiset voisivat matkustaa maiden välillä rajojen kiinnipitämisen sijaan. Elpymisen nopeuttamisesta sanoisin, että kaikkien palveluntoimittajien ja kumppaneiden on ymmärrettävä, kuinka matkustajien mieltymykset muuttuvat. Näin voimme valmistautua kohtaamaan matkustajien tarpeet, kun he taas voivat matkustaa vapaammin.

Kysymys 5. Millaisiin toimenpiteisiin palveluntoimittajat ovat ryhtyneet matkailijoiden luottamuksen voittamiseksi ja kriisiin reagoimiseksi?

Teimme kyselyn yli 10 000 kumppanille maailmanlaajuisesti ymmärtääksemme paremmin heidän COVID-19-toipumisstrategiaansa hinnoittelusta ja tulojenhallinnasta terveyden ja turvallisuuden kaltaisiin ykkösprioriteetteihin. Puhtauden ja turvallisuuden tärkeys toistui vastauksissa usein. Näihin liittyviin käytäntöihin kuuluvat:

  • Tehostetut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet huoneissa ja jaetuissa tiloissa.
  • Ilmaiset puhdistustuotteet, kuten käsihuuhde ja desinfiointipyyhkeet.
  • Kyltit, jotka muistuttavat henkilökuntaa ja asiakkaita käsienpesusta ja varotoimenpiteistä, kuten turvavälien pitämisestä.
  • Henkilökunnan kouluttaminen niin oman kuin asiakkaidenkin turvallisuuden varmistamiseksi esimerkiksi henkilökohtaisten suojaimien avulla.

Lue lisätietoja täältä

Kysymys 6. Mitä Expedia Group aikoo tehdä tukeakseen kumppaneitaan kriisistä toipumiseksi?

Toukokuussa 2020 Expedia Group julkisti sitoutuvansa auttamaan kumppaneitaan COVID-19:n aiheuttamasta iskusta ja tukemaan alan elvytystoimenpiteitä 275 miljoonalla dollarilla. Expedia Groupin elvytysohjelma koostuu maailmanlaajuisista hankkeista alan toipumisen ja majoitusliikkeiden taloudellisen tilanteen edistämiseksi. Ohjelma on suunnattu auttamaan itsenäisiä kumppaneita ja pieniä ketjuja rakentamaan yritystoimintaansa uudelleen, houkuttelemaan arvokkaita asiakkaita ja optimoimaan kassavirtojaan. Tämän lisäksi Expedia Group loi lomautettujen ja työttömäksi joutuneiden työntekijöiden tueksi ilmaisen koulutusohjelman, jonka nimi on Expedia Group Academy. Ohjelma keskittyy monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen, myynti- ja liiketoimintataitoihin sekä johtajakoulutukseen. Edistämme myös matkailijoiden luottamusta tien päälle palaamiseksi tarjoamalla joustavia hintoja sekä tehostettuja terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä yhdessä matkustuskumppaniemme kanssa. Tämän lisäksi tuemme matkakohteita Media Solution -ohjelmiemme avulla. Yrityskumppaneille tarjoamme taas työkaluja, joita he tarvitsevat matkustuskäytäntöjensä uudistamiseksi. Tämän ansiosta yritysten työntekijät voivat palata takaisin tien päälle luottavaisin mielin.

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.