Skip to main content

Vahvan matkustuskulttuurin edut yrityksessä

Vahva matkustuskulttuuri tukee yrityksen arvoa

5 min
Julkaistu: 15 September 2020
Business-traveler-addressing-clients.jpg

Harvard Business Review Analytic Servicesin ja Egencian yhteistyössä tekemän tutkimuksen mukaan yrityksen strategian mukainen saumaton ja asianmukaisesti rahoitettu matkustusohjelma voi tuoda yritykselle kilpailuetua.

Raportin mukaan 58 % yritysjohtajista piti vahvaa matkustuskulttuuria hyvin tärkeänä yrityksen tuloksen kannalta. Tutustumme tähän ja tutkimuksen muihin tärkeisiin tuloksiin, jotka osoittavat, miten vahva matkustuskulttuuri voi auttaa yrityksiä saavuttamaan positiivisia, konkreettisia tuloksia.

Lyhyt yhteenveto tutkimuksesta

Harvard Business Review Analytic Services ja Egencia tutkivat yhteistyössä matkustuskulttuurin merkitystä ja vaikutusta yritysten tuloksiin raportissa Matkustuskulttuuri: kilpailuetusi globaaleilla markkinoilla. Raportti perustuu tutkimukseen, johon vastasi 587 Harvard Business Review -julkaisua lukevaa yritysjohtajaa eri alueilta ja teollisuudenaloilta. Hieman yli puolet vastaajista olivat Pohjois-Amerikasta. Neljännes oli Euroopasta ja loput Aasian ja Tyynenmeren alueelta, Latinalaisesta Amerikasta ja Lähi-Idästä.

Tasokkaan tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoiset. Esimerkiksi viime vuonna yritykset, joiden matkustuskulttuuri on vahva, paransivat asiakasuskollisuuttaan, markkinaosuuttaan ja henkilöstötyytyväisyyttään tuplasti enemmän kuin yritykset, joiden matkustuskulttuuri on heikko. Vahvan matkustuskulttuurin yritykset raportoivat myös kasvattaneensa kannattavuuttaan.

Mikä on vahva matkustuskulttuuri?

Tutkimuksen määritelmän mukaan yrityksessä, jonka matkustuskulttuuri on vahva, johtajat ja työmenetelmät tukevat liikematkustusta strategisena investointina. Vahvassa matkustuskulttuurissa matkustus nähdään arvoa tuottavana asiana eikä kuluna.

Osallistuneiden yritysjohtajien mukaan vahvan matkustuskulttuurin tunnistaa esimerkiksi asianmukaisesta liikematkustuksen rahoituksesta (72 %) ja johdon liikematkustukseen liittyvistä hankinnoista ja tuesta (61 %) Yleensä vahva matkustuskulttuuri sisältää myös liikematkustukseen tarkoitettujen työkalujen ja muun tehokkaan ja helppokäyttöisen teknologian tarjoamista (61 %). Joustavat matkustuskäytännöt ovat myös osa matkustuskulttuuria. Sellaisiin voi kuulua esimerkiksi mahdollisuus matkustaa milloin tahansa mihin tahansa matkakohteeseen silloin, kun matkalle on painava liiketoiminnallinen syy (57 %).

Matkustuskulttuuri ja yrityksen tulos

Yritysjohtajista 58 % sanoi, että vahva matkustuskulttuuri on tärkeä osa heidän yrityksensä tämänhetkistä tulosta.  Vahva matkustuskulttuuri voi tuoda yritykselle merkittäviä etuja sekä sisäisesti että ulkoisesti, sillä 67 % vastaajista kertoi sen lisäävän myös yrityksen sisäistä yhteistyötä. Vastaajista 55 % puolestaan uskoi vahvan matkustuskulttuurin johtavan parempaan johtamiseen maantieteellisesti hajallaan olevissa tiimeissä, ja vastaajista 40 %sanoi sen myös yhdistävän yrityskulttuuria maailmanlaajuisesti.

Vahva matkustuskulttuuri auttaa ihmisiä tapaamaan kasvokkain ja vahvistamaan siten yhteistyötä riippumatta toimipisteiden sijainnista. Tämä voi tukea osaltaan yrityksen tulosta. Esimerkiksi 40 maassa toimiva RedHat täyttää nämä kriteerit. Red Hatin Senior Global Travel Manager Mary Jo Croft sanoo tutkimuksessa näin: ”Matkustus on avain avoimeen kulttuuriin. Yhtiökumppaneillemme on tärkeää tavata asiakkaitaan, avoimen lähdekoodin yhteisöjään sekä toisiaan kasvotusten.”

Tuloksen parantamisen kannalta on tärkeää ymmärtää yhteydet yrityksen tuloksen, sisäisen yhteistyön, hajaantuneen tiiminhallinnan ja globaalin kulttuurin välillä. Tämä voi olla aluksi yrityksellesi haastavaa mutta maksaa vaivan.

On esimerkiksi tutkittava, vaativatko yrityksesi tuottoisimmat tilit enemmän matkustusta kasvaakseen. Tämän jälkeen voit priorisoida tiettyä matkustusta ja hyödyntää tietojasi keräämällä ne matkustuskäytäntöön. Matkanhallinta-alusta voi auttaa käytäntöjen käyttöönotossa, esimerkiksi rakentamalla tilikohtaisia hyväksyjiä hyväksyntätyönkulkuusi ja sujuvoittamalla siten varaamista ja järjestämistä.

Asiakasuskollisuuden parantaminen matkustuksen avulla

Tutkimuksen mukaan 50 % yrityksistä, joissa on vahva matkustuskulttuuri, on huomannut merkittäviä parannuksia asiakasuskollisuudessa. Kasvokkain tapaaminen helpottaa ulkoisten suhteiden ylläpitoa huomattavasti, mitä myös muut tulokset tukevat. 62 % vastaajista sanoi vahvan matkustuskulttuurin auttaneen läheisempien suhteiden rakentamisessa merkittävimpiin asiakkaisiin, ja 41 % huomasi vahvan matkustuskulttuurin korreloivan parempien asiakaskokemusten kanssa.

Jotta matkustusohjelmasi tuottaa konkreettisia parannuksia asiakasuskollisuuteen, joudut luultavasti muuttamaan lähestymistapaasi liikematkustukseen ja arvioida yrityksesi matkustukseen varaaman budjetin uudelleen. Yritykset, joiden matkustuskulttuuri on heikko, suhtautuvat matkustuskuluihin yleensä ”leikataan niin paljon kuin mahdollista” -asenteella. Tällöin yritys usein torjuu matkaehdotukset ja menettää samalla tilaisuuden kasvattaa asiakasuskollisuutta. Vaihtoehtoinen tapa on sijoittaa varoja projekteihin ja kokouksiin, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti asiakasuskollisuuteen.

Tämä on vain osittain matkanhallinnan tehtävä. Yrityksesi myynti- ja markkinointibudjetoinnista vastaavien henkilöiden tulisi nähdä matkustus tärkeänä osatekijänä asiakasuskollisuuden kasvattamisessa. Tässä data voi olla merkittävä voima. Sen avulla voit osoittaa matkustuksen olevan kulun sijasta investointi asiakassuhteisiin.

Matkanhallinta-alustalta voit saada dataa, joka osoittaa matkustusmäärien ja onnistuneiden asiakassuhteiden välisen yhteyden. Datan ja raporttien avulla Sales Managerisi ja Travel Managerisi voivat yhdessä määritellä parhaan lähestymistavan, jolla matkustuksesta tulee asiakasuskollisuutta parantava osatekijä.

Tulojen kasvattaminen matkustuksen avulla

Tutkimustulosten mukaan matkustuskulttuurin ja kannattavuuden välillä on selvä suhde, sillä lähdes puolet (47 %) yrityksistä, joissa matkustuskulttuuri on vahva, on huomannut merkittävän parannuksen yrityksensä kannattavuudessa.

51 % haastatelluista yritysjohtajista uskoo, että vahva matkustuskulttuuri auttaa myös ymmärtämään asiakkaan tarpeet paremmin – mikä voi tukea kannattavuutta merkittävästi. Global Travel Splunkin Senior Manager Joy Anzinger sanoo: ”Meillä on paljon uskollisia asiakkaita, ja on äärimmäisen tärkeää kohdata heidät ja auttaa heitä ratkaisemaan heidän kohtaamansa ongelmat.” 

Tutkimukseen vastanneista 55 % uskoo, että vahva matkustuskulttuuri johtaa parempaan yhteistyöhön tärkeimpien kumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa. Tällainen parempi yhteistyö voi näkyä suoraan kannattavuudessa palveluntarjoajien kanssa sovittujen alempien materiaalikustannusten ja parempien palveluehtojen ansiosta.

Kannattavuuden parantaminen matkustuskulttuurin avulla vaatii sellaisen matkustuksen priorisointia, joka liittyy liidien tuottamiseen, asiakkaiden tapaamiseen ja toimitusketjuihin. Jos yrityksesi on suuri, nämä prioriteetit saattavat käsittää helposti tuhansia potentiaalisia palveluntarjoajia sekä uusia ja vanhoja asiakkaita. Kysymys kuuluukin, keiden luona kannattaa vierailla? Vastataksesi tähän kysymykseen sinun on analysoitava asiaankuuluva data yhdessä kustakin toiminnosta vastaavan henkilöstön kanssa. Tällä tavalla voit rakentaa yrityksesi matkustusbudjetille sijoitetun pääoman tuottomallin, joka tavoittelee voittoa.

Matkanhallinta-alusta voi antaa käyttöösi tähän tuottomalliin tarvitsemasi datan. Voit luoda esimerkiksi palveluntarjoajasuhteistasi raportin, josta näkyy tietyn palveluntarjoajan luo tekemiesi matkojen määrä ja niiden kulut. Vertaamalla sen jälkeen raporttia kyseisen palveluntarjoajan entistä parempiin hintoihin voit vahvistaa matkasi kannattaneen.

Matkanhallinta-alusta auttaa lisäksi tulojen kasvattamisessa tunnistamalla mahdollisuuksia säästämiseen tai parempien hintojen neuvotteluun vieraillessasi palveluntarjoajien luona. Vahva matkustuskulttuuri ei merkitse suurempaa kulutusta. Se merkitsee järkevämpää kulutusta.

Yhteenveto

Harvard Business Review Analytic Servicesin yhdessä Egencian kanssa tekemän tutkimuksen mukaan yrityksen vahva matkustuskulttuuri on yhteydessä parempaan tulokseen ja kilpailukykyyn. Vahva matkustuskulttuuri löytyy yleensä yrityksistä, joiden johtajat ja menetelmät tukevat liikematkustusta strategisena investointina. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisen matkustuksen rahoittamista, joka tukee asiakasuskollisuutta, sopimusten solmimista, parempia suhteita palveluntarjoajaverkostoihin ja tuottavia yritystoimia.

Vahvan matkustuskulttuurin tulosten ja etujen saavuttamiseksi yrityksen on laadittava ja otettava käyttöön matkustuskäytännöt, jotka tukevat vahvaa matkustuskulttuuria. Tämän tavoitteen saavuttamisessa yhteistyö liikematkatoimiston kanssa, joka tarjoaa kattavan matkanhallinta-alustan, on äärimmäisen tärkeässä osassa. Alusta tuottaa yrityksellesi työnkulkuja, rahaa säästävää matkustusdataa sekä hyödyllisiä raportteja, joiden avulla yrityksessäsi olemassa olevat matkustuskulttuurin periaatteet voidaan päivittää.

Oletko valmis saamaan kilpailuetua liikematkailun avulla? Lue koko raportti täältä.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.