Skip to main content

Opas neuvotteluihin palveluntarjoajien kanssa COVID-19-aikana

Opas neuvotteluihin palveluntarjoajien kanssa COVID-19-aikana

1 min
Julkaistu: 13 October 2020
Best practices for conducting supplier negotiations

Ennennäkemätön vuosi on lähestymässä loppuaan. Rajoitukset ja alati muuttuvat karanteeniohjeistukset ovat saaneet monet yritykset keskeyttämään liikematkat kokonaan tai vähentämään niitä dramaattisesti, mikä on johtanut alhaisempiin varausmääriin ja lukuisiin käyttämättömiin matkalippuihin. Organisaatiot sijoittavat matkustamiseen tarkoitettuja varoja uudelleen ja keskittyvät matkustusohjelmissaan enemmän säästöihin, riskienhallintaan sekä matkustajien hyvinvointiin ja heidän luottamuksensa lisäämiseen.

Palveluntarjoajien osalta lentoyhtiöt, hotellit ja muut matkailuun keskittyvät yritykset ovat kärsineet suurista tulonmenetyksistä ja vähäisestä kysynnästä. Näiden haasteiden lisäksi palveluntarjoajat ovat ottaneet käyttöön lukuisia terveyttä ja puhtautta koskevia standardeja.

Epävarmuuden keskeltä paljastuu myös mahdollisuuksia. Molemmat osapuolet ovat tuntemattomalla maaperällä neuvottelujen suhteen, mikä on merkillepantavaa yritysten valmistautuessa tuleviin neuvotteluihin.

Mikä on muuttunut? Mitä voit odottaa?

Olemme haastatelleet asiantuntijoita ja luoneet oppaan, jota Travel Managerit voivat hyödyntää palveluntarjoajien kanssa käytävissä neuvotteluissa uudessa liikematkailuympäristössä.

Lataa opas ja saat selville:

  • Kannattaako sinun ryhtyä täysimääräiseen tarjouspyyntöprosessiin.
  • Tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet palveluntarjoajien kanssa käytävissä neuvotteluissa COVID-19-aikana ja sen jälkeen. 
  • Fiksut strategiat palveluntarjoajien kanssa käytäviin neuvotteluihin epävarmoina aikoina.
  • Mitä kaikkea matkan ostajien kannattaa ottaa huomioon. 
  • Milloin on oikea aika neuvotteluille.

Lataa tämä opas nyt ja hyödynnä sitä palveluntarjoajien kanssa käytävissä neuvotteluissa vuoden 2021 lähestyessä.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Lataa e-kirja