Skip to main content

Liikematkaohjelmien ja -tavoitteiden yhdenmukaisuus,Liikematkaohjelmien ja -tavoitteiden

Matkustusohjelmat ja liiketoimintatavoitteet

4 min
Julkaistu: 15 September 2020
Aihealueet: Blogi
corporate-travel-and-business-goals1.jpg

Kirjoittaja: Dan Godsell, maailmanlaajuinen myynti, Pohjois-Amerikka

Nykypäivän nopeatempoisessa ja erittäin kilpaillussa maailmantaloudessa jatkuva muutos on tarpeen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Strategiset siirrot tietyissä toiminnoissa, kuten liikematkustusohjelmissa, voivat saada aikaan heijastusvaikutuksia koko organisaatiossa. Laajan liikematkaohjelman käyttöönotto vaatii vaivannäköä, mutta on olemassa strategioita, jotka helpottavat muutoksenhallintaa, erityisesti tänä digitaalisen muutoksen aikakautena.

Tämä on toinen blogikirjoitukseni sarjassa, joka käsittelee matkojen hankintaa nopeasti muuttuvassa talousympäristössä. Ensimmäisessä kirjoituksessani paneuduin liikematkojen hankintakäytäntöjen ajan tasalla pysymisen vaikeuteen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tällä kertaa keskityn siihen, miten strategisilla toimilla matkustusohjelma saadaan yhdenmukaistettua yrityksen liiketoimintatavoitteiden kanssa. Tarkastelen asiaa laajemmasta näkökulmasta, esittelen tosielämän esimerkin ja annan lisäksi käytännön vinkkejä.

Yhdenmukaistamisen arvo on nähtävissä selkeästi, jos tarkastelemme strategisen yhteensopimattomuuden vaikutuksia. Saavuttamatta jääneillä tavoitteilla on yleensä negatiivisia seurauksia, kuten esimerkiksi tulojen väheneminen ja/tai osakkeiden hinnan lasku. Nämä vaikutukset on helppo ymmärtää, kun arvioidaan esimerkiksi epäonnistuneen tutkimus- ja kehitysinvestoinnin kaltaisia asioita. Vähemmän konkreettiset tai epäsuoremmat tekijät vaikuttavat myös tulokseen, työntekijöiden sitoutumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja muihin asioihin, jos ne eivät vastaa organisaation tavoitteita. Matkustusohjelmat voivat kuulua näihin tekijöihin.

Matka- ja hankintatiimit voivat lisätä painoarvoaan ja vaikutustaan yhdistämällä matkustusohjelmat laajempaan kokonaisuuteen. Tarkastellaanpa skenaariota, joka osoittaa, miten panostus yhdenmukaistamiseen auttaa matka-asioista vastaavaa henkilöä, koko organisaatiota ja matkustajia.

Johdon strategiatapaamisissa käsitellään usein henkilöstön rekrytointiin ja sitouttamiseen liittyviä asioita. Kamppailu osaavista työntekijöistä on ollut todellisuutta jo vuosien ajan, ja paine parhaiden työntekijöiden löytämiseen ja sitouttamiseen ei ole koskaan ollut suurempi. Esimerkiksi elokuussa 2019 Yhdysvaltojen työttömyysaste oli 3,7 prosenttia Yhdysvaltojen työvoimatilastotoimiston mukaan.[1] Lukema on historiallisen alhainen – se on jopa alhaisempi kuin mitä jotkut taloustieteilijät pitävät täystyöllisyyden tasona. Pätevien työntekijöiden työttömyysaste puolestaan oli St. Louis Federal Reserve Bankin arvion mukaan 2,9 prosenttia heinäkuussa 2019.[2] Kanadassa työttömyysaste oli lähes alhaisimmillaan 20 vuoteen, ollen noin 5,8 prosenttia vuonna 2018.[3] Tämä tarkoittaa, että vaikka työmarkkinoiden kokonaistilanne on haastava, tietyillä erityisaloilla kamppailu osaavista työntekijöistä on arkipäivää.

Pätevimmistä ja lahjakkaimmista työntekijöistä käytävän kilpailun seuraukset ovat konkreettisia. Erään tutkimuksen mukaan työntekijän, jonka vuosipalkka on 100 000 dollaria, korvaaminen voi maksaa 213 000 dollaria, mikä on 213 prosenttia palkasta. Tämä tarkoittaa, että suuri yritys voi säästää merkittävästi rahaa, jos työntekijöiden vaihtuvuus jää pieneksi.

Jos organisaatiosi tavoitteisiin kuuluu parhaiden työntekijöiden löytäminen ja sitouttaminen, matkustusohjelmat voidaan ottaa osaksi tätä strategiaa.

Keskustelin hiljattain erään asiakkaan kanssa, joka edusti nopeasti kasvanutta rahoitusalan yritystä. Yrityksessä oltiin juuri viimeistelemässä vuosisuunnitelmaa. Useiden strategisten tavoitteiden tärkeänä liikkeellepanijana oli yrityksen työntekijöiden ikäjakautuman muuttuminen. Suurin osa henkilöstöstä oli millenniaaleja, ja sukupolvenvaihdoksen odotettiin jatkuvan. Samalla yrityksessä tiedostettiin tämän ikäryhmän kasvavat odotukset.

Matka- ja hankintatiimi oli samaan aikaan tekemässä muutoksia matkustusohjelmaan. Organisaation tavoite ”löytää ja sitouttaa parhaat työntekijät” muunnettiin ”seuraavan sukupolven matkustuskokemuksen tarjoamiseksi”, jotta se voitiin sisällyttää matkustusohjelmaan. Sitä käytettiin yhtenä liikematkatoimistojen arviointikriteerinä ja osana viestinnän ja muutoksen hallintaprosessia, mikä oli yhtä tärkeää.

Kun yrityksen johto kysyi, miksi matkustusohjelmaa oltiin muuttamassa, tiimi pystyi esittämään samat strategiset perustelut kuin yrityksen johtokin. Niinpä oli itsestään selvää, että ne olivat riittävän vakuuttavat.

Tyytyväiset matkustajat ovat tyytyväisiä työntekijöitä, ja tyytyväiset työntekijät puolestaan palvelevat asiakkaita hyvin.

Rekrytointi ja sitouttaminen ovat vain kaksi esimerkkiä liiketoimintatavoitteiden huomioinnin tärkeydestä. Jotkin yritykset pyrkivät toimimaan enemmän tietoon perustuen. Miten yrityksessäsi kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään matkustusohjelmaan liittyviä tietoja? Ehkä tavoitteisiinne kuuluu yksinkertaistaminen (joka on yksi Expedian ohjaavista periaatteista). Kustannusten vähentäminen ja hallinta, digitaalinen muutos sekä turvallisuuden etusijalle asettaminen ovat myös esimerkkejä ohjaavista periaatteista. Tulet huomaamaan, miten tätä voidaan soveltaa erilaisiin liiketoiminnan strategioihin, visioihin, haasteisiin ja tavoitteisiin.

Kun organisaatiossasi keskustellaan liikematkustusta koskevista strategioista, etsi mahdollisuuksia matkustusohjelman mukaan sisällyttämiseksi. Voit esimerkiksi valita yhden tai kaksi yrityksen strategisista tavoitteista ja paneutua siihen, miten matkustus vaikuttaa näihin tavoitteisiin. Kun arvioit liikematkatoimistoja, kysy, miten niiden palvelut ja työkalut tukevat näitä tavoitteita. Työskentele yhdessä hankintatiimin kanssa, jotta voitte sisällyttää nämä kriteerit palveluntarjoajien arviointeihin.

Strategioita päivitetään säännöllisesti, joten asiaan on palattava myös tulevien suunnittelukierrosten aikana. Yhdenmukaistamisprosessista tulee tällöin osa jatkuvaa kehittymistä, mikä onkin jo kokonaan toinen aihe.

Yksi on kuitenkin varmaa. Mikäli osaat perustella ja viestiä tavalla, joka herättää vastakaikua koko organisaatiossa, on lopputulos parempi riippumatta siitä, mitkä liikematkustusohjelmasi tavoitteet ovat.

Jos haluat lukea enemmän nykyaikaisesta suhtautumisestamme liikematkojen hankintaan, lataa tämä white paper.


[1] ”Civilian unemployment rate”, Bureau of Labor Statistics, päivitetty elokuussa 2019, https://www.bls.gov/charts/employment-situation/civilian-unemployment-rate.htm#.

[2] ”Unemployment Rate: Professional and Related Occupations”, Federal Reserve Bank of St. Louis, päivitetty elokuussa 2019, https://fred.stlouisfed.org/series/LNU04032217.

[3] ”Rate of unemployment in Canada from 2000 to 2018”, Statistica, 29.4.2019, https://www.statista.com/statistics/578362/unemployment-rate-canada/.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.