Skip to main content

Sopeutuminen Uuteen Maailmaan: Liikestrategia Ja Matkanhallinta COVID-19-Pandemian Jälkeen

E-kirja: tee matkustusohjelmastasi nykyaikainen

1 min
Julkaistu: 08 October 2020
Travel program post-Covid: e-book

Etätöiden tekeminen on vain lyhytaikainen ratkaisu, jos yrityksesi menestys perustuu kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tämän vuoksi on kiistaton tosiseikka, että liikematkustus nähdään strategisena etuna. Monien organisaatioiden kasvua rajoittavat kuitenkin vanhat matkustusohjelmat, joita ei ole uudistettu täysin mukautumaan uusiin liiketoimintamalleihin. Monet ovat sitä mieltä, että nyt on oikea hetki siirtyä kohti modernia ja digitaalista matkustusohjelmaa. Onko organisaatiossasi yritysjohtajia, jotka eivät edelleenkään ole vakuuttuneita digitaalisen muutoksen arvosta?

Maailmantalouteen kohdistuva epävarmuus tulee jatkumaan vielä jonkin aikaa, ja osakemarkkinoiden olosuhteet tulevat olemaan arvaamattomat. Tämä lisää painetta digitaalisen muutoksen toteuttamiseen.

Monet yritykset tunnustavat ensimmäistä kertaa, että nyt on kriittinen hetki vauhdittaa yrityksen digitaalista muutosta, muokata liikematkustusohjelmaa uudelleen osana näitä muutoksia ja selviytyä COVID-19-kriisistä sekä myös tulevista haasteista paremmin.

Tiedämme, että matkustusohjelmien hallinta on ollut melkein yksinomaan yritysten matkahallinnon vastuuhenkilöiden harteilla, mutta nykyään monitahoinen yhteistyö johtoportaan, lakiasiain-, turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus-, henkilöstö- ja kyberturvallisuusosaston sekä muiden sidosryhmien välillä on välttämätöntä liikematkoihin liittyvien riskien ja etujen hallinnoimiseksi.

Tämä e-kirja esittelee jaetut puitteet. Siinä kuvataan rakennetta ensin johtoportaan näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastellaan eri ohjelmien ja työkalujen tarjoamia uusia mahdollisuuksia matkahallinnon vastuuhenkilöiden näkökulmasta.

  • Matkustuksen riskienhallinta / työntekijöiden hyvinvointi  
  • Sijoitetun pääoman tuotto / finanssikriisistä elpyminen 
  • Ennustettavuus

Mikään näistä stressinaiheuttajista ei välttämättä ole uusi. Tämän uuden normaalin todellisuus on, että ne ovat lisänneet esimiehiin, johtajiin ja liikematkailijoihin kohdistuvia paineita.

Miten johtoporras suhtautuu matkustaja- ja asiakaskokemuksen lisääntyneeseen merkitykseen? Kuinka se ohjaa organisaatiota eteenpäin tässä uudessa todellisuudessa? Mitä prioriteetteja johtoporras tulee määrittämään vastatakseen koronaviruksen vaikutuksiin ja muihin kriiseihin? 

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Lataa e-kirja