Skip to main content

Liikematkat parhaiden kykyjen uskollisuuden lisääjänä,Liikematkat parhaiden kykyjen

Matkustuskulttuuri: edistä rekrytointia ja uskollisuutta

1 min
Julkaistu: 24 September 2019
hbr-report-2-landing-page.jpg

Nykypäivänä kilpailu parhaista kyvyistä on kovaa, ja vahva matkustuskulttuuri on välttämätön asia, jotta voisit erottua kilpailijoistasi. Tämä tarkoittaa sellaisen matkustuskulttuurin priorisointia, joka sallii työntekijöille vapauden tavata potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita sekä kumppaneita – ja toimia yhteistyössä kollegoiden kanssa kasvotusten. Tuore Harvard Business Review Analytic Servicesin ja Egencian yhteistyössä laatima raportti paljastaa, että työntekijätyytyväisyys on kaksi kertaa parempi yrityksissä, joissa on vahva matkustuskulttuuri verrattuna yrityksiin, joissa on heikko matkustuskulttuuri. Vahva matkustuskulttuuri voi auttaa työntekijöitä olemaan tuotteliaampia, suoriutumaan paremmin ja tuntemaan olonsa työssä tyytyväisemmäksi. Raportista käy ilmi myös se, että kolmasosa yritysjohtajista harkitsisi kilpailijan palvelukseen siirtymistä vahvemman matkustuskulttuurin vuoksi, mikä osoittaa liikematkustuksen selkeän merkityksen työntekijöiden kokeman yrityksen tuoman arvon kannalta. Lataa raportti ja saat selville:

  • Miten vahva matkustuskulttuuri voi olla avaintekijä kilpailijoista erottumisessa kyvykkäiden työntekijöiden saamisen ja pitämisen edistämiseksi.
  • Mitkä ovat tärkeimmät asiat vahvan matkustuskulttuurin luomiseksi.
  • Mitkä ovat suurimmat esteet yrityksissä vahvan matkustuskulttuurin luomiselle ja miten näiltä voidaan välttyä.
  • Minkälaisia ovat luovat matkustusstrategiat, jotka edistävät kykyjen saamista ja pitämistä sekä parantavat liiketoiminnan tuloksia.
  • Mitä matkoja ostavat sekä esimiehet voivat tehdä luodakseen vahvan matkustuskulttuurin joka säilyy.

Lue raportti nyt, ja saat käytännöllistä tietoa vahvan matkustuskulttuurin hyödyistä yrityksellesi kykyjen rekrytoinnin ja pitämisen kannalta.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Lue raportti: