Skip to main content

Egencian Connect Community tukee matka-asioista vastaavia

3 min
Posted: 07 October 2020Updated: 11 November 2020
Enhanced Connect community

Egencia tukee matka-asioista vastaavia kaikkialla maailmassa parannetun Egencia Connect Communityn ja uuden liikematkojen hallintaa koskevan koulutuksen avulla

  • Äskettäin parannettu Egencia Connect Community tarjoaa korvaamatonta tukea matka-asioista vastaaville, jotka voivat hyödyntää tämän yhteisön tarjoaman tuen matkustusohjelmiensa hallinnassa. Yhteisö tarjoaa myös verkostoitumismahdollisuuden, ajankohtaisia keskusteluja, asiantuntevaa tietoa sekä maailmanlaajuisia matkustusilmoituksia.
  • Expedia Group Academy tarjoaa nyt liikematkojen hallintaa koskevaa koulutusta auttaen matkavastaavia kehittämään liiketoiminta- ja johtamistaitojaan, joita he tarvitsevat menestyäkseen tämänhetkisessä epävakaassa liiketoimintaympäristössä.

Seattle, Washington, 8. syyskuuta 2020 – Expedia Groupin™ omistama liikematkatoimisto Egencia® lanseeraa tänään parannetun Egencia Connect Communityn ja lisää Expedia Group Academyn tarjontaan liikematkojen hallintaa koskevan koulutuksen. Molemmat ovat matkavastaavien saatavilla ympäri maailman. Egencia auttaa matkavastaavia ja heidän organisaatioitaan selviytymään COVID-19:n aiheuttamista merkittävistä muutoksista liikematkailuun tiedonjaon, parhaiden käytäntöjen sekä koulutusohjelmien avulla.

Matka-asioista vastaavilla on yhä tärkeämpi rooli liikematkaohjelmien ja matkustuskulttuurin muokkaamisessa. Nyt enemmän kuin koskaan he tarvitsevat tukea luotettavilta kumppaneilta, jotka voivat uusimpien tietojen, tietämyksen ja ajattelun avulla auttaa kriittisten lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksien tekemisessä.

"Vuosi 2020 on aiheuttanut perustavanlaatuisen muutoksen matkavastaavien rooliin ja heidän valtuuksiinsa. Vaikka kustannukset ja matkustajakokemus ovat edelleen välttämättömiä liikematkaohjelman menestykselle, liikematkojen järjestäminen on entistä haastavampaa uusien odotusten vuoksi, jotka pakottavat matkavastaavat valmistelemaan, suunnittelemaan ja koordinoimaan ohjelmaansa sekä seuraamaan sen menestystä jatkuvasti. Mielestäni on reilua sanoa, että matkanhallinnasta on tullut strategisesti tärkeämpää useimmille yrityksille", sanoo Egencian Chief Operating Officer & SVP of Customer Success Mark Hollyhead. "Yhteistyö matkavastaavien kanssa ja tien avaaminen tämän epävarman ajan läpi on ensiarvoisen tärkeää. Egencia on sitoutunut auttamaan matkavastaavia selviytymään edessä olevista haasteista; Connect Community ja liikematkojen hallintaa koskeva koulutus ovat tässä avainasemassa."

Egencia Connect Community

Egencia Connect Community on auttanut matkavastaavia tekemään yhteistyötä keskenään, jakamaan parhaita käytäntöjä ja antamaan palautetta Egencian innovaatioista vuodesta 2017 lähtien. Uuden parannetun yhteisön avulla Egencian asiakkaat voivat nyt esittää kysymyksiä suoraan Egencialle, hakea tietoa Egencian tietopankista, käydä ajankohtaisia keskusteluja ja liittyä tuotepilottiohjelmiin. Matkavastaavat ovat myös tervetulleita osallistumaan koulutuksiin, ja he voivat pian hyödyntää verkostoitumismahdollisuuden ja saada matkustusilmoituksia.

Liikematkojen hallintaa koskeva koulutus

Expedia Group Academyn uusi liikematkojen hallintaa koskeva koulutus keskittyy jakamaan Egencian ja Expedia Groupin työntekijöiden matkailuosaamista maailmanlaajuiselle matkavastaavien yhteisölle. Liiketoimintakoulutuksessa käydään läpi liikematkailun perusteet aina matkustusohjelman luomisesta matkabudjetin maksimointiin, kun taas johtajakoulutus tarjoaa käytännön tietoa liikematkojen hallinnasta COVID-19:n aikana. Yhdessä nämä koulutukset auttavat matkavastaavia vastaamaan nykyisiin lisääntyneisiin haasteisiin ja antaa heille työkalut, joiden avulla he voivat käynnistää organisaationsa liikematkustusohjelman uudelleen ja tukea yrityksensä liiketoiminnan kasvua.

Egencia Connect Community on saatavilla englanniksi, ja se tarjoaa erilliset ranskan- ja saksankieliset keskusteluryhmät. Liikematkojen hallintaa koskeva koulutus on saatavilla tästä päivästä lähtien.

Tietoja Egenciasta

Egencia on johtava maailmanlaajuisia liikematkustusratkaisuja tarjoava yritys. Autamme yrityksiä optimoimaan matkustusohjelmansa vastaamaan nykypäivän nopeasti muuttuvaan matkailuympäristöön sekä hallitsemaan riskejä, tukemaan matkustajien hyvinvointia ja maksimoimaan sijoitetun pääoman tuottoprosentin. Kaikenkokoiset yritykset yli 60 maassa luottavat Egenciaan liikematkustusohjelmiensa nykyaikaistamiseksi– tarjoamme johdonmukaisia ja innovatiivisia ratkaisuja sekä nopeaa ja asiantuntevaa tukea. Expedia Groupin tuki takaa, että voimme tarjota yksinkertaisen ja lomamatkamaisen liikematkakokemuksen. Saat lisätietoja meistäosoitteessa www.egencia.fi ja voit seurata meitä Twitterissä ja LinkedInissä.

©2020 Egencia LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Egencia ja Egencia-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Expedia, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Yhteystiedot medialle
Siarah Khan | Senior Global Comms Manager | sikhan@egencia.com

Jamie Barrett | Global Senior Comms Manager | wbarrett@expediagroup.com

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.