Skip to main content

Kuinka saavuttaa skaalautuva liiketoiminta liikematkailun avulla

Kuinka saavuttaa skaalautuva liiketoiminta liikematkailun avulla

5 min
Julkaistu: 18 April 2019
wendy-blog.jpg

Kirjoittajana Geoff Kahler, Egencian kansainvälisen markkinoinnin johtaja

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin syyskuussa 2019. Markkinointijohtaja Geoff Kahler on päivittänyt artikkelin kesäkuussa 2022 vastaamaan nykyistä liikematkailuympäristöä.

Onneksi olkoon, yrityksesi liiketoiminta kasvaa. Nopeasti. Yrityksesi on ehkä juuri saanut toisen tai kolmannen rahoituskierroksen. Tai toiminta on ehkä laajentunut uudelle alueelle tai valtameren toiselle puolelle osana yrityksesi liiketoimintamallia.

Joka tapauksessa olet saavuttanut menestystä uutena yrityksenä, yrittäjänä tai pienyrityksenä, jonka liiketoiminta on rakennettu nopeasti skaalautuvaksi. Nyt yrityksesi tarvitsee kumppaneita, jotka auttavat hallitsemaan sen ydinosaamisen ulkopuolella olevia liiketoiminta-alueita, jotka mahdollistavat tulevan kasvun alkuvaiheet.

Mikä liiketoiminnan osa-alue jää usein huomiotta, mutta jonka avulla voi merkittävästi kasvattaa kilpailuetua? Liikematkaohjelma.

Yrityksesi kulttuuriin sopivan liikematkakumppanin valitseminen auttaa toteuttamaan prosessit kasvua hidastamatta.

Hyvästit villille lännelle

Useimmissa nopeasti kasvavissa yrityksissä matkanhallinta on aluksi ollut kuin villissä lännessä. Jokainen työntekijä on varannut matkansa haluamallaan alustalla ilman sen kummempaa järjestelmällisyyttä. Kustannuksista tai työntekijöiden olinpaikasta ei ole ollut tarkkaa tietoa.

Vaikka tällainen järjestely saattoikin toimia vielä viiden hengen tiimissä, työntekijöiden määrän kasvaessa 50, 500 tai 1 500 henkilöön matkustamista koskevaa liiketoimintasuunnitelmaa on muutettava.

Silloin on aika alkaa hallinnoida yrityksen kokopäiväistä matkaohjelmaa sen sijaan, että hallinnoidaan tiimin jäseniä yksittäisinä matkustajina. Tämä on hetki, jolloin oikean kumppanuuden merkitys korostuu.

Uusia matkailuteknologiayrityksiä on vaikka millä mitalla, ja valinnan tekeminen voi olla vaikeaa. Alalle äskettäin tulleissa yrityksissä huomataan kuitenkin pian, että niissä ei ole infrastruktuuria tai liiketoimintakeinoja sellaisten skaalautuvien liikesuhteiden rakentamiseen, joita vaaditaan nopeasti kasvavien yrityksien tueksi.

Egenciassa yhdistyvät startup-yrityksen ketteryys ja toimintatavat, jotka ovat syntyneet Expedian tarjoaman korkealuokkaisen asiakaskokemuksen pohjalta, sekä vuosikymmenten aikana hankittu kokemus, sadat miljoonat verkossa tapahtuvat vuorovaikutustapahtumat ja maailmanlaajuinen verkosto.

Mitä tämä sitten tarkoittaa yrityksesi kannalta?

Paras hinta-laatusuhde ja valinnanvapaus Tämä tarkoittaa ensiksikin säästöjä. Egencia on yrityksesi apuna toteuttamassa muutoksia, olipa kyseessä matkustuskäytäntöjen muokkaaminen säästöjen optimoimiseksi, neuvoteltujen hintojen tehokas hyödyntäminen tai koneoppimisen mukauttaminen matkustajien mieltymysten mukaisesti.

Tyytyväiset matkustajat Tämä tarkoittaa myös tyytyväisempiä matkustajia, millä on suuri merkitys nykypäivän kilpailluilla markkinoilla. Egencian intuitiivisen varaustyökalun avulla matkustajat voivat tehdä itse varauksia pöytäkoneella, mobiilisovelluksella tai älykellolla, mutta saavat kuitenkin tarvittaessa apua tukitiimimme jäseniltä.

Ei enää sokeita pisteitä  – Kaiken edellä kuvatun lisäksi näet, mihin yrityksesi matkabudjetti kuluu ja missä työntekijät kulloinkin ovat.

Liikematkailu ei ole katoamassa minnekään, joten käytä sitä hyödyksesi

Kyllä, on aivan totta, että Zoom, verkkokauppa ja digitaalisen viestinnän palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia. Liikematkailu on kuitenkin palaamassa ryminällä takaisin. Liikematkailun elpymisprosentti on 80, mikä ylittää merkittävästi alalla aiemmin esitetyt arviot.

Rehellisesti sanottuna tarvitaan vain yksi kasvokkain tapahtuva tapaaminen, jotta nähdään, miksi näin on.

Vaikka Zoom onkin kätevä työkalu nopeissa tapaamisissa, se ei koskaan pysty korvaamaan ihmiskontaktia, etenkään silloin, kun on kyse uusien asiakkaiden tapaamisesta tai uusien tuotteiden esittelystä. Tai silloin, kun hyödynnetään kokoushuoneessa syntyvää kollektiivista energiaa. Tai kun on kirjaimellisesti lyötävä viisaat päät yhteen vaikean ongelman ratkaisemiseksi tai innovatiivisten liikeideoiden visioimiseksi samanhenkisten osallistujien kanssa. Tai silloin, kun työajan päätyttyä vaihdetaan kuulumisia kollegoiden kanssa lasillisten äärellä. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa syntyy erityinen yhteys, jota ei saavuteta verkossa tapahtuvien kohtaamisten aikana.

Itse en edes tajunnut, kuinka paljon olin kaivannut sitä, ennen kuin sain kokea sen uudelleen.

Ei voida kuitenkaan kiistää sitä, että maailma on muuttunut. Minä kuitenkin uskon, että oikea liikematkakumppani kääntää muutoksen mahdollisuudeksi.

Esimerkiksi huolenpitovelvollisuus – joka tarkoittaa sekä matkailijoiden kulloisenkin sijainnin tietämistä että heistä huolehtimista kaikissa tilanteissa – on erittäin tärkeä painopiste. Vankka huolenpitovelvollisuutta koskeva suunnitelma onkin hyvä tapa osoittaa yrityksesi työntekijöille, että heitä arvostetaan ja että heistä välitetään, mikä on ratkaisevan tärkeää näillä kilpailluilla markkinoilla.

Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi tekijäksi. Yhä useammat yritykset haluavat olla vastuussa hiilidioksidipäästöjensä hallinnasta. Egencia tarjoaa tietoa eri matkustusvaihtoehtojen vaikutuksista, jotta yritykset voivat tehdä valintoja, jotka heijastavat sekä sisäisiä että ulkoisia kestävyystavoitteita.

Visio ja teknologiaratkaisut skaalautumisen tukena

Nopeasti skaalautuvien yritysten kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen olennaiseen seikkaan liikematkakumppania valitessaan. Nämä ovat yrityksesi kulttuuriin soveltuva ajattelutapa, käyttöönoton nopeus ja kyky mukauttaa toimintoja vastaamaan yrityksesi tarpeita toiminnan laajentuessa.

Monet nopeasti kasvavat yritykset ja pienyritysten omistajat, joilla ei ole aiempaa kokemusta matkustamisen hallinnoinnista, eivät useinkaan tiedä mistä aloittaa. Me voimme auttaa.

Milloin liiketoiminnan skaalautumisessa on oikea hetki antaa matkustamisen hallinnointi siitä vastaavan henkilön tehtäväksi? Millaisia järjestelmiä yritykselläsi pitäisi olla? Account Managerimme auttavat sinua löytämään oikeat vastaukset ja rakentavat samalla liiketoimintamallin, jonka avulla näet, kuinka paljon yrityksesi voi säästää tai kasvattaa liikematkustamisen voittomarginaaleja tuomalla kaikki matkat samalle alustalle.

Nopeasti kasvaville yrityksille on myös erittäin tärkeää, että liikematkakumppani ja alustan toiminta pysyvät yrityksen kasvun vauhdissa mukana.

Egencia aloitti toimintansa matkailuteknologiayrityksenä. SaaS-komponenteista rakennettu alustamme tarjoaa paljon konfigurointimahdollisuuksia, joten se on käytössä ketterä. Ohjelmointirajapinnan avulla voidaan ottaa lisätoimintoja nopeasti käyttöön yrityksesi tarpeiden mukaan.

Innovoimme ja hyödynnämme tekoälyä jatkuvasti helpottaaksemme asiakkaidemme toimintaa.

Esimerkiksi hotellien hintakattojen asettaminen markkinakohtaisesti vei Travel Managereilta paljon aikaa, ja kausittaisten hintavaihteluiden perässä pysyminen oli lähes mahdotonta. Niinpä kehitimme uuden ominaisuuden, joka käyttää tekoälyyn perustuvaa algoritmia hotellien hintakattojen säätämiseen automaattisesti paikallisten markkinoiden keskiarvon mukaan.

Koronaviruspandemian aikana matkustajien oli vaikea selvittää, missä oli turvallista matkustaa ja mitä maahanpääsyvaatimuksia oli kulloinkin voimassa. Siksi kehitimme matkaneuvojan eli työkalun, joka kokoaa yhteen tiedot esimerkiksi matkustusrajoituksista, maahanpääsyvaatimuksista, omaehtoista karanteenia koskevista käytännöistä ja hygieniavaatimuksista, ja kaikki nämä tiedot näkyvät matkustajalle Egencia-alustan varausprosessin aikana.

Toinen pandemian myötä syntynyt tarve koskee matkan hyväksyntää. Tammikuusta 2020 lähtien olemme havainneet 230 prosentin kasvun asiakkaidemme matkojen hyväksyntäjärjestelyissä matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi. Ongelmana on, että prosessi on monimutkainen ja aikaa vievä, ja jokaisessa vaiheessa on otettava huomioon useita muuttujia. Siksi Egencia otti ensimmäisten joukossa käyttöön hyväksymistyökalun, joka luo koneoppimisen ja automaation avulla mukautettuja, muutamalla napsautuksella käyttöön otettavia asetuksia matkojen hyväksymisprosesseille.

Olemme suuri, datavetoinen yritys, joten pystymme tunnistamaan taustalla olevia ongelmakohtia ja löytämään tapoja optimoida kokemusta jatkuvasti asiaankuuluvien mittareiden avulla. Asiakkaamme todella ohjaavat tuotesuunnitteluamme. Ja koska alustallamme on niin paljon enemmän tapahtumia kuin yhdelläkään muulla alan yrityksellä, voimme innovoida nopeammin.

Oikean kumppanin valinta

Yrityksesi on sisukas. Ja innovatiivinen. Siksi yrityksesi on päässyt näin pitkälle. Mutta kasvuvaiheessa yritys tarvitsee myös prosesseja, joilla skaalautua strategisesti. On tärkeää valita liikematkakumppani, joka ymmärtää molempia todellisuuksia.

Oikealla liikematkakumppanilla on matkailuteknologiayrityksen toimintatavat sekä maailmanlaajuista kokemusta ja näkyvyyttä. Oikea kumppani auttaa kuluttamaan ja säästämään strategisesti, parantamaan matkustajien tyytyväisyyttä ja turvallisuutta sekä skaalaamaan liiketoimintaa yrityksen kulttuuria heijastavalla tavalla.

Saat lisätietoja lataamalla virallisen julkaisumme Three golden rules for using travel to fuel fast growth.

Oliko tästä sisällöstä hyötyä?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.