Skip to main content

Liikematkailun trenditietojen hyödyntäminen

1 min
Posted: 05 April 2021Updated: 05 April 2021
Corporate Travel During a Pandemic

Onko yritykselläsi kaikki tarvittavat tiedot liikematkaohjelmaansa koskevien strategisten päätösten tekemiseen nykyisessä maailmantilanteessa? Varaavatko yrityksesi kilpailijat liikematkoja parhaillaan? Tiedetäänkö yrityksessäsi, mihin kilpailijat etupäässä matkustavat vuonna 2021 ja sen jälkeen?

Liikematkailu on osa yritysten strategiaa, mutta nykytilanne on matkailualalle varsin poikkeuksellinen. Kun yrityksesi palaa matkustusrutiineihinsa, sen on tärkeää tietää, mitä sen toimialalla ja liikematkojen kohdemaissa tapahtuu. Olosuhteet maailmalla vaihtelevat edelleen jatkuvasti pandemian vuoksi – rokotuksissa on tehty läpimurtoja, mutta kasvupiikit koronavirustapauksissa aiheuttavat edelleen matkustusrajoituksia joissakin maissa. Egencian liikematkustustrendien seurantatyökalu antaa tärkeitä tietoja eri alueiden ja toimialojen tilanteesta. Niiden avulla yritysten matkustusvastaavien on helpompi pysyä ajan tasalla liikematkailun jatkuvasti muuttuvasta tilanteesta.

Egencia voi tehokkaan teknologia-alustansa avulla kerätä tarkkoja tietoja liikematkailijoiden tekemistä varauksista eri puolilla maailmaa. Egencia on analysoinut tietoja visuaalisella analysointialustalla ja kehittänyt tältä pohjalta hallintanäkymän, jossa seurataan kansainvälisiä liikematkailun trendejä. Liikematkoista vastaavat henkilöt voivat hyödyntää työkalun tarjoamia tietoja liikematkailun nykytilasta ja tehdä niiden pohjalta järkeviä päätöksiä matkakustannuksiin ja huolenpitovelvollisuusstrategiaan liittyen.

Katso tämä webinaari, jossa kerrotaan, miten liikematkustustrendien seurantatyökalua voi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Aiheita:

  • Mikä hallintanäkymä on ja miten se voi vaikuttaa matkasuunnitelmiin?
  • Missä maissa on havaittu liikematkailun kasvua?
  • Mistä tiedämme, matkustavatko kilpailijamme jo nyt tai valmistautuvatko he parhaillaan matkailurutiineihinsa palaamiseen?
  • Mihin yritykset matkustavat ja millä aikataululla eri matkailutuotteita varataan?

Puhuja

Spencer Jaffy, Senior Analytics Manager, Egencia

Lähetä tietosi ja katso nyt