Skip to main content

COVID-19:n vaikutuksen hallinnointi innovatiivisilla matkustusratkaisuilla

Kriisinhallinta: 3 nopean innovaation pääperiaatetta

4 min
Posted: 24 September 2020
 innovative-business-travel-solutions-for-covid

Loppuuko COVID-19:n vaikutus koskaan? Nykyinen tilanne on opettanut meille ainakin sen, että aina kannattaa olla valmistautunut kriisiin. Esimerkiksi ruokakaupat onnistuivat hallinnoimaan toimitusketjujaan, joihin pandemia iski välittömästi pahiten, koska ne olivat valmistautuneet vastaavaan tilanteeseen.

Miten yritykset voivat jatkaa COVID-19:n jälkeen entistä kilpailukykyisempinä?  Onnistuminen vaatii kolmen nopean innovaation periaatteen noudattamista: tiukka keskittyminen asiakkaisiin, joustava teknologiainfrastruktuuri sekä saatavilla oleva data.

 1. Keskity asiakaskokemukseen — aina

  Tällä hetkellä tietyt yritysjohtajat menestyvät, koska he ovat tehostaneet asiakaskeskeisyyttään entistäkin enemmän.  Esimerkkejä tällaisista menestyksekkäistä asiakaskeskeisistä lähestymistavoista ovat esimerkiksi kotiinkuljetuspalvelut ja kontaktittomat pankkipalvelut. 

  Pandemia on iskenyt kovin lisäksi esimerkiksi terveydenhoitoalaan.  Alan ammattilaisten on pitänyt keskittyä asiakaskokemukseen ja -turvallisuuteen erittäin haastavissa olosuhteissa. Jokaisessa tapauksessa yritykselle on elintärkeää kuunnella ja vastata asiakaspalautteeseen reaaliaikaisesti osana nopeaa tuotekehityssuunnitelmaa.
   
 2. Innovoi joustavan teknologiainfrastruktuurin avulla

  Mukautuva teknologiainfrastruktuuri on kriisiaikoina välttämätöntä nopealle innovaatiolle. COVID-19 on sysännyt monia yrityksiä muuttamaan digitaalisia palvelujaan, mutta kaikki eivät siihen pysty. Monet törmäävät merkittäviin haasteisiin, kuten kolmansien osapuolten alustoihin tai sivuston ulkopuolisiin ratkaisuihin, jotka haittaavat ketteryyttä.

  Ne yritykset, jotka voivat kehittää ja ylläpitää omaa teknologiaansa, ovat selvästi paremmassa asemassa. Esimerkiksi teleoperaattorit ovat onnistuneet muokkaamaan datarajoja ja laajentamaan langattomia yhteyksiä vastatakseen kasvaneeseen kysyntään ihmisten tehdessä töitä kotoa, kuten Frontier Economics raportoi.

  Tämä oli mahdollista, koska teknologiapinoa oli verrattain helppoa muuttaa. Tai mieti, mitä sähköntuotantoyritykset ovat onnistuneet tekemään mukautuvan teknologian avulla. Monet loivat järjestelmiä, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää itsepalvelualustoja maksujen siirtämiseen tai palvelupyynnön lähettämiseen, ja välttivät siten palvelukatkokset. Nämä ovat osoittautuneet välttämättömiksi keinoiksi yrityksille, jotka ovat joutuneet innovoimaan nopeasti.
   
 3. Tietojen saanti ja näkyvyys

  Nopea innovointi ei onnistu ilman tietojen näkyvyyttä. Tiedon on oltava yrityksesi käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Yritykset ovat havainneet viime aikoina tiedoissaan eroavuuksia, koska erilaisia paikallisia teknologiaratkaisuja on pitänyt yhdistää globaalin viitekehyksen alle. Tämä vaikuttaa yrityksen kykyyn tehdä tiedoista näkyviä ja käytettäviä.

  McKinsey & Companyn laatima raportti osoittaa selvästi, kuinka tärkeää tiedon näkyvyys tulee olemaan COVID-19:stä toipumisessa. He kehottavat asiakkaitaan keskittymään yksityisyyteen, noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä ja tukemaan viranomaisten tartuntaseurantaa, jos tarpeellista, viruksen leviämisen estämiseksi.  McKinsey suosittelee myös, että yritykset valmistautuvat kuljetusjärjestelmässä muutoksiin, joista osa voi olla pysyviä.

Miten Egencia on soveltanut näitä periaatteita asiakkaidensa hyväksi?

Kriisin puhjettua Egencia otti nopeasti käyttöön uusia tuotteita, jotka tukivat jo entuudestaan vankkaa riskinhallintatyökalujen ja ominaisuuksien kokoelmaa. Monissa tapauksissa paikallisesti kehitetyt ominaisuudet, jotka olivat jo osoittautuneet toimiviksi, voitiin välittömästi laajentaa muuhun maailmaan Egencian joustavan alustan avulla.

 1. Painopiste asiakaskokemuksessa ja turvallisuudessa

  Pandemian jatkuessa Egencia keskittyi asiakaskokemukseen ja turvallisuuteen tehostamalla ilmoituksia ja päivityksiä esimerkiksi uusista toiminnoista tai vinkeistä, joiden avulla liikematkustajat pystyivät hallinnoimaan matkojaan paremmin.

  Ennen matkaa tehtävä riskinhallinta otettiin käyttöön maailmanlaajuisesti.  Osana tätä otettiin käyttöön itsepalveluna tehtävä käytäntöjen hallinnointi, esimerkiksi matkakohteen riskien hyväksyntä, jossa eriteltiin suositellut palveluntarjoajat ja hinnat, käytännön ulkopuoliset matkakohteet sekä pakolliset hyväksynnät, jos työntekijä matkusti korkean riskin matkakohteeseen.   Käyttöön otettiin myös lisää joustavien käytäntöjen tarkastuksia, joissa määriteltiin esimerkiksi kielletyt lentoyhtiöt ja samalla lennolla matkustavien työntekijöiden enimmäismäärä.

  Matkustajien odotuksien muuttuessa hotellien on lisäksi pitänyt ottaa käyttöön tai muokata olemassa olevia puhtausstandardeja. Hotellit voivat lisätä hotellilistaukseensa päivitetyt terveys- ja hygieniatoimenpiteensä, jotka näkyvät kaikilla Expedia Groupin verkkosivustoilla maailmanlaajuisesti. Egencian sivustolla tai sovelluksessa hotellia varaava asiakas näkee helposti, onko tietty hotelli toimittanut tiedot terveys- ja hygieniatoimenpiteistään.
   
 2. Expedia Groupin teknologia – globaali ja joustava teknologiainfrastruktuuri

  Koska Egencia on osa Expedia Groupin teknologia-alustaa, se pystyi hyödyntämään nopeasti innovaatioita, jotka olivat jo käytössä Expedia Groupin muiden kuluttajabrändien sivustoilla, joihin kuuluu esimerkiksi Expedia ja Hotels.com.

  Työntekijät vaativat parempia matkakokemuksia ja Travel Managerit odottavat enemmän dataa ja korkeampaa käytäntöjen noudattamisastetta, minkä vuoksi useiden varaustyökalujen ja matkanhallintaratkaisujen käyttö ei ole enää järkevää.  Ei edes silloin, kun erillisiä varaustyökaluja käytetään yksittäisen rajapinnan kautta.

  Yritykset tarvitsevat COVID-19:n tai minkä tahansa muun kriisin aikana globaalin liikematkustusalustan, joka mahdollistaa monimutkaisten matkustusohjelmien optimoinnin.  Egencian alusta yhdistää kaikki matkustuksen osa-alueet, ja sitä voi käyttää kaikilla laitteilla, joita matkustajat, Travel Managerit, matkanjärjestäjät ja muut yrityksen toimijat käyttävät.  Alusta kerää matkustustietoja ja mahdollistaa monimutkaisen raportoinnin ja analyysit.  Yhteisen alustan avulla tiedot ovat myös paremmin saatavilla ja käytäntöjen noudattamisen seuraaminen kaikilla markkina-alueillasi helpompaa.
   
 3. Matkustajatietojen näkyvyys

  Egencia tarjosi asiakkailleen raportointityökaluja sekä näkyvyyttä liikematkustustietoihin, joiden avulla matkustuksen riskien hallinta ja sopeutuminen kriisin aikana oli helpompaa.

  Egencian matkustajan seurantatyökalu on laajentanut hakuominaisuuksia niin, että ne kattavat globaalit haut maan, kaupungin tai itsemääriteltävän maantieteellisen alueen perusteella. Asiakkaat voivat tarkastella matkailua koronaviruksen riskialueilla viimeisten 30 päivän aikana. Toinen uusi ominaisuus on tietojen näyttäminen matkustajan varauksista yhdeltä tai useammalta lentoyhtiöltä, mukaan lukien codeshare-lennot, jotta yritykset voivat nopeasti arvioida lentoyhtiöiden toiminnan lakkautusten ja/tai peruutusten vaikutuksia matkustajiin. Yritysten matkahallinnoilla on näin selkeä ja välitön näkymä matkustajien varaustietoihin.

  Kun koronaviruskriisi laajeni ja liikematkustajat ympäri maailman joutuivat palaamaan takaisin kotimaahansa, Egencia julkaisi koronavirukseen keskittyvän matkustusraportointikeskuksen Egencia Analytics Studiossa. Tämä uusien raporttien kokoelma auttaa asiakkaitamme pienentämään koronaviruksen taloudellista vaikutusta heidän liiketoimintaansa tarjoamalla ladattavia tietoja kaikista lento- ja hotellivarauksista.

Kyky toimia odottamattomissa tilanteissa on jo pitkään ollut Egencian filosofian ytimessä, minkä ansiosta sen liikematkustukseen kehitetyt ratkaisut ovat ketteriä ja mukautuvia. Kaikki yritykset eivät toimi yhtä joustavasti. Egencia erottuu muista liikematkatoimistoista, koska se kykenee tuottamaan uusia digitaalisia tuotteita nopeasti.  

Ota selvää, miten Egencian matkanhallinta-alusta voi auttaa yritystäsi osoitteessa https://www.egencia.fi/fi/liikematkojen-hallinnoinnin-teknologia-covid19.

Was this content helpful?
0

Etsitkö parempia liikematkustusratkaisuja? Ota yhteyttä tiimiimme.